2013. október 24. - Egy lépcsőfokkal közelebb a Szent Korona-tanhoz. -

2013. október 24. Nagykanizsán a Nagykanizsai Magyar Müv.Kincsestára, Rajnai Miklós vezetésével és a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete szervezésében. Pénteken este Vesztergám Miklós tárogatóművész előadásával folytatódott a Magyar Műveltség Kincsestára rendezvénysorozat a Halis István Városi Könyvtárban. Az előadó az Első lépcsőfok a Szent Korona-tanhoz című kötetét mutatta be. Az előadás kezdete előtt, az egy éve elhunyt Rózsás Jánosra emlékeztünk meg, majd Rajnai Miklós Rácz Sándorról, a Központi Munkástanács egykori elnökéről készült új dokumentumfilmből vetített le egy rövid előzetest. Vesztergám Miklós rövid tárogatójátékkal kezdte előadását, majd bevezetőjében könyvének megírásának előzményeiről beszélt. Kiemelte, hogy a Szent Korona-tanról meglehetősen hiányosak az ismereteink, holott országunk összes problémájának a megoldása ebben rejlik. Hozzátette, míg a tartalmát széles körben nem ismerjük meg, mindaddig a mindenkori hatalom az orrunknál fogva vezet, és saját kedvére cselekszik. A koronatan ismertetésének kapcsán elsőként a létező koronatípusokat ismerhettük meg. Külön ismertette a köznapi, az országló és a beavató korona funkcióit. Megtudtuk, hogy beavató koronából mindösszesen egy létezik, a mi Szent Koronánk. Ezt követően a koronázás, a beavatás feltételeiről, körülményeiről, céljairól, szuverenitásáról, majd ez utóbbin belül a centrális és a népszuverenitás közötti különbségről hallhattunk. Később azzal a harmadik úttal ismerkedtünk, amelyet a Magyar Szent Korona úgy képvisel, mint akarattal bíró hatalomgyakorló élő személy. Így a koronatan értelmében élő személy, sem párt teljhatalomra nem törhet. A korona tulajdonképpen „jegygyűrű a nemzet és a király között”. A hatalom és minden jog forrása. Szent István királyunk intelminek ismertetésével folytatódott az előadás, majd a korona, Nagyoldogasszonynak való felajánlásának céljáról, az égi királyságról hallottunk tájékoztatást. A Szent Korona-alkotmány ismertetésének bevezetőjében megtudtuk, hogyan és milyen törekvésekkel próbálja a szokásjogokon alapuló alkotmányt felülírni az írott, vagy kartális alkotmány. Ezt követően Vesztergám Miklós a vérszerződés öt pontját ismertette. Később a szokásjogokon alapuló alkotmányon nyugvó szakrális királyi hatalomgyakorlás alapelveivel ismerkedtünk. Azzal, amelyben a korona képviseli a tulajdonok fölötti jogot és a teljhatalmat. Majd a királyi tanács működését, feladatát, a királyválasztás körülményeit, annak előfeltételeit ismertette az előadó. Ezt követően a koronatan Zarathustra és Jézus tanításain alapuló erkölcsiségéről hallottunk ismertetőt. Arról az erkölcsiségről, mely különbséget tesz az egymásból való megélés és az egymás mellett való élés között. Az előadás következő részében a korona szakralitásáról, az ebben rejlő égi erőről és vezetésről kaptunk tájékoztatót. Ebben a vezetésben, a rövidtávú személyes érdekeket felülírja a hosszú távú közérdek. Vesztergám Miklós ismertette a Szent Korona-tan sarkalatos pontjait, majd hangsúlyosan beszélt a koronatan erejéről, hatékonyságáról. Ezt bizonyítandó felidézte a trianoni paktum utáni kivéreztetett ország gyors gazdasági talapra állását, majd ezt a nagyjából azonos időtartamot összevetette a rendszerváltás óta eltelt időszak gazdasági „eredményeivel”. „Birtokosai vagyunk e tannak, de nem a használói” — mondta, majd hozzátette, hogy: „Azok a politikai erők, akik a rendszerváltást követően nem a Szent Korona-tan értelmében kormányoztak súlyos mulasztásos törvénysértést, egyben megbocsájthatatlan bűncselekményt követtek el!” Ezt követően a globalizmus centrális hatásáról, céljáról, annak eszközeiről és az ebben rejlő kártékonyságáról beszélt. „E törekvéseknek egyetlen ellenszere a szokásjogokon alapuló alkotmány, vagyis a Szent Korona-tan!” — szögezte le az előadó, majd a rendszerváltáskor született weimari alkotmánnyal színesített sztálini alkotmányról tájékoztatott, melyben a gazdasági bűnök nem számonkérhetők. Szóesett a 2012-es alkotmányról is melynek preambulumában az „alkotmányozók” megemlítik ugyan, hogy tiszteletben tartják ősi törvényeinket, de ugyanakkor a nemzet iránt semmilyen kötelezettséget nem vállalnak. Megtudtuk, hogy az új alkotmány sem legitim, mivel törvényhozó és végrehajtó hatalom nem alkotmányozhat. Erre csak egy pártoktól független alkotmányozó nemzetgyűlésnek van joga. Vesztergám Miklós előadása következő részében a pártpolitika és a nemzetpolitika közötti különbségről, túlélésünk lehetőségeiről, majd ez utóbbi kapcsán, a pártokon kívüli közösségek fontosságáról beszélt. Az előadás záró szakaszában a Szent Korona-tan alkotmányának visszaállításának lehetőségeiről, visszaállításának hatásairól hallhattunk. A jelen helyzet megoldására az előadó azt javasolta, hogy a jövő évi választásokon csak olyan képviselőre voksoljunk, aki elfogadja a Szent Korona-tan jogfolytonosságát, magáénak vallja az abban foglaltakat, vállalja egy alkotmányozó nemzetgyűlés összehívását, lemond a mentelmi jogáról, valamint elfogadja a visszahívásának lehetőségét. Végezetül az előadó megjelent könyvét legalább kétszeri elolvasásra és ismerőseink körében való megismertetésre ajánlotta. Hozzáfűzte, ha már az első lépcsőfokot megtettük a Szent Korona-tan alkotmányának megismeréséért, akkor olvassuk tovább a nála képzettebb kutatók, történészek idevonatkozó írásait forrás: KanizsaHír.hu

***

2013. október 04. 13:00-kor - Nagyberek konferenciára és emlékhely avatási ünnepségre. -

2013. október 04. 13:00-kor a Majorka Balaton Nagyberekért Közhasznú Alapítvány és a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete tisztelettel meghívja önt és kedves családját A Nagyberek múltja és jövője - konferenciára és emlékhely avatási ünnepségre. Avatási program: Köszöntőt mond: Jakó Gergely a Somogy megyei Közgyűlés Alelnöke -'Fekete István és a Nagyberek' Dobó Imre Helytörténész, a dombóvári Fekete István múzeum tulajdonosa - "A Hunyady család története"- gróf Hunyady József - "A Hunyady család és a Ngyberek" Balla Mária Nugdíjas Főkönyvtáros a kaposvári Egyetem főisk. adjunktusa - Majorka megépítése - Szigetvári György építész kaposvár díszpolgára - Természeti értékek a Nagyberekben Rozner György, Balaton Felvidéki Nemzeti Park - A rendezvény háziasszonya: Péter Adrienn

***

2013. július 04. - Szoborállítás a magyar édesanyák tiszteletére. -

2012 tavaszán a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesületének tagjai elhatározták, hogy egy köztéri szobor felállításával szeretnék tisztelegni a magyar édesanyák előtt, akiknek a legdrágábbat, az életünket köszönhetjük. Terveink megvalósításához sok segítséget kaptunk, amely eredményként 2013. július 4-én a Kaposvártól 8 kilométerre található Szenna községben ünnepélyes keretek között került felavatásra az Emese álma- a magyar anyák tiszteletére című szobor. Az ünnepi műsort Czigány Tamás zselici népművész kedvcsinálója nyitotta meg, majd Szenna község polgármestere, Salamon Gyula köszöntötte az egybegyűlteket és mondott ünnepi beszédet. A Magyarok madara, segítsed néped! című verset Gelencsér Zsolt adta elő. Ezt követően Jakó Gergely, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke mondott ünnepi beszédet, amelyben a család szerepét, a szülők tiszteletét, a hagyományaink megőrzésének fontosságát hangsúlyozta. A beszédek után a szobrot Salamon Gyula és Jakó Gergely együtt leplezték le. Az ünnepi műsor keretében a szennai iskolások ének-és táncbemutatót tartottak, majd a Korona Énekkar előadásában meghallgathattuk a Boldogasszony anyánk című éneket. A szobrot az ünnepség keretében Gueth Péter református lelkész a jelenlévőket megáldotta. A mellszobrot Sörös Rita szobrászművész készítette, az ünnepség narrátora Péter Adrienn volt. A Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete külön szeretné kifejezni köszönetét a szobor felállításához nyújtott segítségért a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak, a Somogy Temetkezési Kft-nek, Szenna Község Önkormányzatának, a Fidesz Somogy Megyei Szervezetének és a Történelmi Vitézi Rendnek.

***

2013. február 12. - Könyvbemutató Kaposváron. -

2013. február 12-én előadással és filmvetítéssel egybekötött könyvbemutatott szervezett a Somogy Megyei Fiatalok Szentkorona Egyesülete Kaposváron a Megyeháza dísztermében. . Berta Tibor a magyar Szent Koronával kapcsolatban 18 év alatt összegyűjtött kutatási eredményeit tartalmazó, Az Időkód és Az Időkód II. –Jézuspasszport című könyveit mutatta be az érdeklődőknek. A nagy létszámú közönség nem csak a szerző könyveit ismerhette meg, hanem a filmvetítést során érdekes, kevésbé ismert tényeket is megtudhatott a Szent Koronáról és a magyar történelemről. A közel két óra hosszú előadást követően az érdeklődők kéréseket tehettek fel, amelyre Berta Tibor válaszolt. Az előadás lebonyolításához nyújtott támogatásért Egyesületünk köszönetet mond Gelencsér Attilának, a Somogy Megyei Közgyűlés elnökének és Jakó Gergelynek, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnökének.

***

2012. december 21. - Kerecsen napi ünnepség. -

2012. december 21-én a Baranta Egyesület és a Somogy Megyei Fiatalok Szentkorona Egyesülete közösen emlékezett meg a milleniumi Kettőskereszt melletti téren a Kerecsen napjáról. A Kerecsen sólyom a fény madara, őseink az ünnep alkalmával röptették a sólymokat, hogy az emberek lelke (amely közel volt a sólyoméhoz), a sólymok közvetítésével közelebb kerüljenek az újjászülető fényhez. Ez az ünnep a téli napforduló ünnepe és Őseink szokása szerint az újév kezdete. Ilyenkor a leghatalmasabb a sötétség, és a legerősebb a sötét erő. Azonban a legnagyobb sötétségben kell a fénynek megszületnie. A Kerecsen napi ünnepségen 120 ember vett részt, amelynek keretében a Gárdonyi Dalárda és Pataki Annamari által előadott dalokat hallgathattak az egybegyűltek. Az énekek után máglyagyújtással idézte a fény megszületését, amely máglya körül később táncházban vette kezdetét. A színvonalas műsoron túl a szervezők zsíros kenyérrel, forralt borral és teával látták vendégül a megjelenteket.

***

2012. szeptember 29. - Előadás a magyar Szentkorona készítésének története. -

Az idei évben megtörtént a kapcsolatfelvétel a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete valamint a Szent László Király Lovagrend között, amelynek keretében egyesületünk tagjai egy rendkívül érdekes előadás részesei lehettek Iharosban. A Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete működése során törekszik arra, hogy az Egyesületünkéhez hasonló értékrendű szervezetekkel építsen ki kapcsolatot. Ezen törekvésünk eredményeképpen ismertük meg Horvát Győzőt és személyén keresztül a Szent László Király Lovagrendet. A két egyesület kapcsolatának révén juthatunk el egy nagyszerű előadásra. 2012. szeptember 29-én Iharos községben a Szent László Király Lovagrend nagymestere, Horváth Győző-aki egyben Iharos község polgármestere is-előadást szervezett a Szent Korona készítésének történetéről. A témában Rónai Attila kaposvári ötvös mester-aki országos szakmai elismertségét többek között a magyar Szent Korona pontos másolatának elkészítésével is kiérdemelte- tartott előadást a megjelenteknek. Az előadás színvonalát emelte, hogy Rónai Attila a Szent Korona pontos másolatát elhozta az előadásra, amelyet a megjelentek közvetlen közelről is megtekinthették. Az előadás ideje alatt a Szent László Király Lovagrend fiatal tagjai korhű ruhában díszőrséget álltak a Korona mellett. Rónai Attila az előadásának első részében a Szent Korona történetéről beszélt, majd fényképekkel segítségével bemutatta a Korona másolatának teljes munkafolyamatát.

***

2012. szeptember 17. - Szántai Lajos előadása a kaposszentjakabi bencés monostornál. -

2012. szeptember 17-én Szántai Lajos magyarságkutató tartott előadást kaposszentjakabi bencés monostor romjánál, rámutatva a helyszínen lezajlott történelmi esemény jelentőségére a magyarság életében. A Szent Jakab-hegyen felépített bencés apátság jelentősége abban is áll, hogy 1067-es felszentelésén a korabeli magyar társadalom két kiemelkedő alakja, Salamon király és Imre herceg is részt vettek. 2012. szeptember 17-én Szántai Lajos magyarságkutató tartott előadást kaposszentjakabi bencés monostor romjánál, rámutatva a helyszínen lezajlott történelmi esemény jelentőségére a magyarság életében. Az előadó elmondta, hogy a román stílusban épült bencés monostort egy fennmaradt oklevél tanulsága szerint 1061-ben alapították. Az alapító okirat szerint az apátságot 1061-ben a Győr fia, Ottó somogyi ispán alapított a Szent Jakab-hegyen, ahol már korábban is állt egy templom. A korábbi templom ebben az időben már rossz állapotban volt, ezért határozta el Ottó, hogy új templomot épített a helyen. A Szent Jakab-hegyen felépített bencés apátság jelentősége abban is áll, hogy 1067-es felszentelésén a korabeli magyar társadalom két kiemelkedő alakja, Salamon király és Imre herceg is részt vettek. A magyarság vezető csoportját már ebben az időben is megosztotta a kérdés: milyen irányú külpolitikai kapcsolatrendszert építsen az ország? Melyik külpolitikai elképzelés képes biztosítani Magyarország hosszútávú fennmaradását és gyarapodását: a Nyugat-Európához fűződő kapcsolatok erősítése vagy inkább az ország önállóságának minden áron való védelmezése lenne a célravezetőbb. Mindkettő elképzelés támogatására erős csoportok szerveződtek a magyar hatalmi eliten belül, amelyek saját igazukról próbálták meggyőzni a másik oldalt. A legerősebb nyugat-európai nagyhatalommal, a Német-Római Császársággal való együttműködés gazdasági fellendülést és békét jelentett volna az országnak. Az ország önállóságának előtérbe helyezését szorgalmazó csoport viszont azzal érvelt, hogy Magyarország európai mértékkel mérve is erős ország, amelynek nem kell alárendelt szerepet betöltenie semmilyen más hatalommal fennálló viszonyban. A monostor felszentelésén megjelent két államférfi, Salamon király és Imre herceg az ország jövőjének szempontjából létfontosságú, két különböző irányzatot képviselte, ezért volt történelmi jelentőségű kettőjük találkozása a Szent Jakab-hegyen. A monostor felszentelésekor létrejött találkozójuk volt az utolsó olyan alkalom, amikor a két, egymással szemben álló csoport ezen államférfiak vezetésével próbálta a konfliktust békésen megoldani.

***

2012. május 27. - Hősök napi megemlékezés Kaposváron. -

A magyar nemzet hosszú, nehéz, küzdelmes történelme során, a honfoglalás és Szent István király ezer esztendővel ezelőtt történt államalapítása óta a haza megszámlálhatatlan fia és leánya harcolt fegyverrel vagy anélkül Magyarország, a magyar nemzet védelmében, illetve vállalt vértanúságot a hazáért. Tetteik nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy fennmaradt a magyar nemzet és a magyar állam. A magyar Országgyűlés 2001-ben nyilvánította a Magyar Hősök Emléknapjává május utolsó vasárnapját, hogy ezen a napon emlékezzünk meg azokról a bátor emberekről, akik életüket adták a Hazáért. 2012. május 27-én szentmisével egybekötött megemlékezést tartottunk a kaposvári Hősök templománál, ahol Gelencsér Attila, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke, a kaposvári közélet képviselői, civil szervezetek és a történelmi egyházak helyezték el az emlékezés virágait. Gelencsér Attila beszédében emlékeztetett arra, hogy a korábbi nemzedékek önfeláldozó, megalkuvás nélküli, bátor küzdelme nélkül talán ma nem is létezne Magyarország. Éppen ezért a mai nemzedéknek kötelessége fejet hajtani őseink előtt,akik áldozatkéssége nélkül ma nem élhetnénk békében és szabadságban. A magyar Országgyűlés a hősök előtti méltó emlékez érdekében megalkotta a 2001. évi LXIII? törvényt, hogy ilyen formában is kifejezze az utókor háláját a Hősök előtt. Az ünnepség végén az emlékezés koszorúját helyezte el a hősök emlékművénél Gelencsér Attila.

***

2012. február 24-25. - Wass Albert 25 órás előadó est. -

Egyesületünk a lebonyolításban vállalt szerpet és segítette az Éléstár egyesületet. 2012.február 24-én, pénteken 18 órától február 25-én, szombaton 19 óráig Kaposváron, a Szent Imre u.14.sz. alatti ún. "Pártok Háza" Nagytermében. Immár 4.alkalommal rendezte és szervezte meg az ÉLÉSTÁR Egyesület Kaposvárott az éjjel-nappal folyó, s a résztvevőktől már-már hősies kitartást követelő felolvasási rendezvényt Wass Albert műveiből. A civilek, pontosabban civil magyar hazafiak által rendezett - a kaposvári kulturális életben magyar szívvel kiemelkedő eseményen- mintegy kétszázan vettek részt, s ebből 59 fő regisztrált felolvasó volt. A felolvasók jórésze többször is vállalta a fellépést. A legfiatalabb Wass Albert hívő 7 éves, míg a legbölcsebb egy 80 éves hölgy volt. Szombaton a rendezvény lélekemelő minőségét emelte az a fél óra, amikor a civilek meghívására megjelent Wittner Mária, az 1956-os forradalom és szabadságharc szabadságharcosa, az antikommunista forradalom nagyszerű személyisége. Nemzetes Asszonyunk felolvasta Wass Albert Nagypénteki sirató című lélekmarkoló versét, és néhány szót szólt a fiatalokhoz és nem fiatal magyarokhoz. Ennek lényege, hogy Magyar Hazánkat keresztre feszítették gonosz, sátáni erők, de közeleg a Magyar Feltámadás! Wittner Mária kiállt a magyar irodalom, a magyar kultúra egységéért, és csatlakozva az előző este közfelkiáltással elfogadott NAT-tal kapcsolatos Nyilatkozathoz külön felhívta a vendégek figyelmét Sajó Sándorra. bővebben a kaposváritükör honlapon.

***

2012. február 21. - Rózsás János a Gulág táborairól tartott előadást. -

Rózsás János sok fiatal elött tartott előadást a Klebelsberg kollégum aulájában a GULÁG táborokról mely jellemezte azt a korszakot. Az egyesület hívta meg Rózsás Jánost, hogy tartson előadást a fiatalok számára. A megemlékezés a diákok műsorával kezdődött amit egy rövid felvezető követett Rajnai Miklós méltatta Rózsás Jánost A megemlékezésről készült videofelvételt megtalálhatják egyesületünk honlapján a hírek menüpont audio-video almenüben.

***

2012. január 07. - dr. Bakay Kornél professzor Szent Korona előadás . -

Egyesületünk minden évben igyekszik méltó módon megemlékezni a magyar Szentkorona hazatérésének évfordulójáról. Ezen szándéktól vezérelve 2012. január 7-én emlékeztünk meg a Szentkorona hazatérésének 34. évfordulójáról. Rendezvényünkre a Somogy Megyei Önkormányzat épületének dísztermében került sor, amelyet teljesen megtöltöttek az érdeklődők. Az esemény házigazdái dr. Sárhegyi Judit és Tóth István, voltak. Az ünnepség kezdetén a Szentkorona és koronázási jelvények másolatainak bevonulásával vette kezdetét, amelyek mellett hagyományőrző huszárok álltak díszőrséget. A Korona bevonulását követően a Korona Énekkar elénekelte nemzetünk jelenlegi és régi himnuszait. Jakó Gergely, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntötte a megjelenteket, aki felhívta a jelenlévők figyelmet, hogy napjaink zűrzavaros világában a nemzeti öntudat, értékek és hagyományok megismerése, ápolása elengedhetetlenül fontos, mivel csak a lelkében erős, egészséges nemzet lehet sikeres a történelem színpadján. Az ünnepi műsor keretében Gelencsér Zsolt egy Juhász Gyula verset szavalt el, majd Varga Tibor: Volt egyszer egy királyság című verse hangzott el. Váli Csilla Ábrányi Emil versét szavalta el, a Gárdonyi Dalárda nemzeti érzelmű dalokat énekelt utána Ekman József: Áprily Lajos után szabadon. Az ünnepség keretében Dr. Bakay Kornél professzor Szentkorona a tények tükrében! című előadásának keretében valós tényekkel ismerkedhettek meg a jelenlévők. A professzor úr előadása kezdetén leszögezte, hogy történelmi elméletek vitája helyett tisztán tényeket kíván elmondani a Szentkoronáról. Az előadás során rengeteg történelmi, kulturális, műszaki ténnyel került alátámasztásra, mennyi hamis információ kering a Szentkoronával és a magyarság történetével, eredetével kapcsolatban. Az ünnepség zárásaként a Korona Énekkar előadásában hallgathattuk meg a Szózatot és az Ott ahol zúg a négy folyó c. dalt, majd a Szentkorona ünnepi díszkísérettel elhagyta a termet. Az ünnepségről készült videofelvételt megtalálhatják egyesületünk honlapján a hírek menüpont audio-video almenüben.

***

2011. november 26. - Az egyesület támogatásával Visnyeszéplakon Szent Korona előadás . -

A Visnyeszéplakiak Róani Attila ötvösművész előadását hallhatták. Rónai Attila ötvösmester nagyon érdekes, és részletekbe menő előadását hallhatták a Visnyeszéplakiak amit meglepően sok fiatalt érdekelt, és közben a magyar történelem legkiemelkedőbb koronájának eléggé viszontagságos sorsáról hallhattak az érdeklődők. Rónai Attila szerint nagy bizonyossággal a koronát Bizáncban készítették pontos tervek szerint, és egyszerre, egy műhelyből került ki. A római pápa adhatta I. István királyunknak. Azóta a koronából kiszedték a drágaköveket, és eltávolították róla a Szűz Mária zománcképet.

***

2011. október 16. - Az egyesület főtámogatója volt a kórustalálkozónak Kaposvár-Toponáron. -

Az egyesület főtámogatója volt a Katonadalok fesztiváljának. Egyesület az énekesek és a vendégek számára a fesztivállal párhuzamosan tartandó főzőversenyen is részt vett. Az egyesület által főzött csülökpörkölt dr. Dániel Attila kinevezett Főszakács vezetésével különdíjas lett a több csapattal induló versenyen. Hogy jól sikerült azt pont az bizonyítja, hogy szinte a leghamarabb lett a bogrács kiürítve

***

2011. szeptember 25. - Az egyesület Visnyeszéplakon vendégeskedett. -

Az egyesület meghívást kapott Visnyeszéplakra, ökofaluba, kemencés kenyérsütésre, kötetlen beszélgetésre kapcsolat építésre. többfajta frissensült kenyeret kóstoltunk meg, a háziak bemutatták előttünk, hogy hogyan élnek, a nyugodt természetközeli élet az egészséges életmód, gyógynövény termesztés régi szinte már elfeledett kézműves ipar, az elképzeléseik szerint ezen az úton szeretnének járni, amihez a segítségünket szívesen fogadják.

***

2011. július 21. - A nándorfehérvári diadalra 555. évfordulójára emlékeztünk. -

1456. július 21-én a Hunyadi János vezette magyar védők döntő győzelmet arattak Nándorfehérváron II. Mehmed török szultán tízszeres létszámfölényben lévő serege felett. A győzelem hatására Magyarország 70 évre megszabadult a török megszállás veszélyétől és az 1526-os mohácsi csatavesztésig sikeresen őrizte függetlenségét az Oszmán Birodalommal szemben. A törökök várható támadásának hírére III. Callixtus pápa rendelte el a harangok megkongatását délben. Mire a pápai rendeletet kihirdették Európában, a nándorfehérvári csata már lezajlott, annak híre a rendelettel együtt terjedt el a kontinensen. A déli harangszó így a magyar katonák hősies helytállására emlékezteti azóta is az egész világot. A nándorfehérvári diadal hőseire emlékeztünk 2011. július 21-én, a győzelem 555. évfordulóján. Az emlékműsor keretében a Gárdonyi Géza Általános Iskola női énekkara dalokat adott elő, valamint hazafias érzelmű verseket hallhatott a közönség. A megemlékezés a hazaszeretet, az önfeláldozás és az összefogás fontosságát hangsúlyozta, hiszen a magyar védők hazaszeretete, Dugovics Titusz és társainak önfeláldozása és a korabeli magyarság összefogása Hunyadi János vezetésével tették lehetővé a világraszóló győzelmet.

***

2011. július 17. - Ünnepi szentmise Eddén. -

Egyesületünk céljai között kiemelt szerepet játszik a magyar történelem emlékének, hagyományainak ápolása, az értékalapú közösségteremtő szándék támogatása. Ezen célok előmozdítása érdekében Egyesületünk 3 festményt- egy Szent Erzsébetet, egy Krisztust valamint egy Máriát és a kisdedet ábrázoló festményeket- adományozott Edde község ökumenikus templomának. A festményeket N. Galambos Mariann kaposvári és Vékony Miklósné csokonyavisontai festőművészek ajánlották fel a templom javára, amelyek átadására 2011. július 17-én ünnepi szentmise keretében került sor. A festményeket a szentmisét celebráló római katolikus pap megáldotta és azok elhelyezésre kerültek a templom falain.

***

2011. június 04. - Székely-Magyar rovás írásos helység névtábla avatás. -

2011 junius 4 én civil kezdeményezésére Kaposvár határában Kanizsa felé menő út mellé, a városba bevezető szakaszán Székely-Magyar rovás írásos 'ravsopak' név táblát avattunk. Az esö sem tudta szétverni az isten szabad ege alatt tartott jó hangulatú ünnepséget. Fel lehetne tenni a kérdést,hogy miért?Ki tudja elolvasni? Mi a jelentősége? Nem nekünk kell erre magyarázatot adni. Szerintünk több mint jaj kiáltás, annál sokkal több, hiszen nemzetünk a tudás népe. Ösi írásunk példa értékű elhazudott történelmünk része! Köszönet érte!

***

2011. március 22. - Teljesség, kiesés, hazatalálás. -

Hintalan László.

Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete és az Örökség Egyesület által meghívott elóadó Hintalan László. elemezte a mai világképet. A majd 3 órás előadás lekötötte a zsúfolásig megtelt terembenlévő halgatóság figyelmét. Világméretű technikai csúcsteljesítmények és világméretű ökológiai tragédiák. Kérdés: van-e összefüggés e kettő között, mi ennek az összefüggésnek a lényege és milyen mélyen érinti ez magát a Teremtést? Az előadás sorozatban életünk minden fontos elemét megvizsgálja ebből a szempontból az előadó. Államforma, hadviselés, jog, pénzgazdálkodás, kereskedelem, közlekedés, hírközlés, rítus művészet, nemiség, emberi kapcsolatok, magyarságismeret, történelem, földművelés állattartás, táplálkozás, településszerkezet, építészet, mesterség, ipar, munkahely, viselet, öltözködés, születés, gyógyászat, nyelv, nevelés oktatás, Isten A vizsgálati módszer nem egyéb mint "A mindenséggel mérd magad" egyetemes tétele!

***

2011. március 14. - Gyermekrajzok a huszár! -

Molnár V. József

Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete és az Örökség Egyesület által meghívott elóadó Molnár V. József. elemezte a gyermekrajzokon a Huszárt. A hosszú hétvége ellenére szépő számmal akadt érdeklődő az előadásra amiben Molnár V. József a gyermekek rajzain megjelenő huszárt elemezte a Huszár a férfiasság jelképe a létrázó jellem a felfelé törekvés jelenik meg.

***

2011. február 14. - Gyermekrajzok a fiú -

Molnár V. József

Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete és az Örökség Egyesület által meghívott elóadó Molnár V. József. elemezte a fiú gyermekrajzokat. A szálkák, sugarak, vonalak az apát jelképezik. Később az apa lesz a képeken a nap, a sugárzó. Jó, ha nevet. A kicsiknél mindig van arca az égitesteknek. Az anya a hold, a gyerek a csillag. A fiúk inkább térbeli játékokat választanak, ha mégis rajzolnak akkor várat, tornyot, lovagokat és égig érő létrát rajzolnak legszívesebben. a Fiúnál fontos még a sebesség élménye is. A nagyobbacska, hat év körüli gyermekeknél a felülnézet megjelenése mindig jó, biztonságos rálátást jelent az életre.

***

2011. január 22. - Balatonboglár -

Regionális ifjúsági egyesületek találkozója.

Egyesületünk több más a fiatalokkal foglakozó egyesülettel együtt vett részt a rendezvényen a munka megbeszélés célja a hogy minél hatékonyabban tudják összefogni a régióban az ifjúsági szervezeteket, bemutatni munkályukat, összetartani, és felfuttatni a boldogulásukat elősegíteni. több gondolkodtató hozzászólás után látrejött egy vázlat ami alaplyán tovább folyik a munka.

***

2011. január 21. - Nagykanizsa -

Pap Gábor

Egyesületünk a nagykanizai Örökség Egyesület meghívásnak tett eleget, mikor több taggal is részt vett Pap Gábor művészet történész előadásán. 2011. január 21-én Nagykanizsán a Icai Fekete kövekről hallhatun 3 órás előadáson a zsúfolásig megtelt teremben. Az egész 1961-ben kezdődőtt mikor egy Földcsuszamlás alkalmával különös kővek kerültek elő Ica várostól 40 kilométernyire. Szóval a közelben több inka és preinka sírt is találtak már. Holdvilágos éjszakákon ásóbotokkal felfegyverezve, és arcukat elkendőzve (a sírok esetleges bűze miatt), amulettekkel védve magukat az előreláthatatlan rontás ellen csendben végzik ma is feltáró munkájukat a leletgazdag vidéken. Ebben a környezetben kerültek elő a híres icai vésett kövek (gliptolitok). A folyamatosan előkerülő icai kövek lassan magángyűjteményekbe vándoroltak, az archeológusok eközben ügyet sem vetettek rájuk. Az első gyűjtők Carlos és Pablo Soldi voltak, majd a híres építész, Augurto Calvo is megszállottjává vált a rejtélyes köveknek. Calvo egyébként akkoriban a Nemzeti Mérnöki Egyetem rektora volt, és nem hiszem, hogy hírnevét kockáztatta volna az icai kövek miatt, ha nem tartotta volna valódiaknak őket. Végül 1966-ban Dr. Javier Cabrera Darquera (+2001) is szembesült a kövek misztériumával. Ez az orvos azután valósággal a rabjává vált a kövek talányának, és élete hátralevő részét ezeknek a megfejtésére szánta. Saját pénzén hatalmas gyűjteményt halmozott fel (11 ezer példányt gyűjtött össze), majd saját múzeumot rendezett be a kövek számára, hogy minden érdeklődő bátran hozzáférhessen. 1976-ban könyvet is adott ki Az icai vésett kövek üzenetéről címmel.

***

2011. január 05. - Szent Korona ereje -

Szántai Lajos

Egyesületünk a somogyi Megyehét keretén belül emlékezett meg a Szentkorona hazatérésének 33. évfordulójáról. Az ünnepi megemlékezést fényét a Szentkorona másolatának ünnepélyes bevonulása és Szántai Lajos művelődéstörténész előadása emelte. 2011. január 5-én emlékeztünk a magyar Szentkorona hazatérésének 33 évfordulóját. A jeles alkalom megünneplésére az idei évben a somogyi megyehét keretében, a Megyeháza dísztermében került sor. A megemlékezés kezdetén korabeli huszárok kíséretében bevonult a Szentkorona másolata és a koronázási ékszerek. Az ünnepi rendezvény előadója Szántai Lajos művelődéstörténész volt, aki előadásban részletesen bemutatatta a Szentkoronának a magyar történelemben, a magyarság megmaradásában és a magyar jövőben betöltendő szerepének jelentőségét. Az előadó korabeli idézetek és bizonyítható történelmi tényekkel támasztotta alá, hogy a Szentkorona nem csak egy koronázási ékszer, hanem eszmeiségével a magyarságnak mindig reményt és támaszt jelentő „személy”. Ezt mutatja az a tény is, hogy a világon csak a magyaroknak van szent koronájuk, más népek és nemzetek királyi ékszert nem tekintenek szakrális tárgynak és nem is illetnek szent jelzővel. Szántai Lajos felhívta a figyelmet, hogy sok, történelmileg nem bizonyított adattal próbálják a Szentkorona szent jellegét és a magyarság történelemben játszott szerepét kisebbíteni, relativizálni. A magyarság egymást követő nemzedékeinek felelőssége, hogy ezeket a hamis tényeket ne fogadja el és merje a saját útját járni.

***

2011. január 05. - Képzőművészeti kiállítás -

Szántai Lajos

2011. január 05-én a Egyesületünk rajz és képzőművészeti pályázatot hirdetett Szent István király és a Szentkorona tiszteletére tanulok és felnőttek részére, amely pályázat a beérkezett pályaművek számának tekintetében minden előzetes várakozást felülmúlt. Rajz és képzőművészeti pályázatot hirdetett a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete, valamint az Együd Árpád Művelődési Központ közösen Szent István király és a Szentkorona tiszteletére tanulok és felnőttek részére. A meghirdetett pályázatra minden előzetes várakozást felülmúlva több, mint száz pályázat érkezett, nem csak megyénkből és Magyarországról, hanem többek között Erdélyből és Délvidékről is! A pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére a Megyei és Városi Könyvtár kiállítótermében került sor 2011. január 5-én. A kiállítást Szántai Lajos művelődéstörténész nyitotta meg, aki örömét fejezet ki, hogy a felnövekvő generációk igenis őrzik a Szentkorona eszmeiségét és nem csak valamely történelmi ereklyének tekintik, hanem a magyar történelem szerves részének. A legjobb beérkezett pályaműveket általános-és középiskolai, valamint felnőtt kategóriában lettek díjazva.

***

2010. december 07. - Fejedelmi örökség Somogyban-Vashatalom és írásbeliség -

Stamler Imre

2010. december 07-én az Örökség Egyesület és a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete szervezésében Stamler Imre tartott előadást, Fejedelmi örökség Somogyban-Vashatalom és írásbeliség címmel. Az előadó a Somogyfajszon megtalált ezer éves vaskohókról és azok történelmi jelentőségéről beszélt hosszasan. Stamler Imre lemondta, hogy ilyen jelentőségű régészeti lelet Magyarország ismertségét növelhetné az egész világon, hiszen hasonló kincseket nem sikerült sehol máshol ilyen jó, működő állapotban megtalálni. A vaskohók száma, technikai fejlettsége bizonyítja, hogy a magyarok műszaki tudása a Honfoglalás korában messze meghaladta minden más nép tudását, lehetőségét.

***

2010. november 29. - Gyermekrajzok üzenete -

Molnár V. József

2010. november 29-én az Örökség Egyesület és a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete szervezésében Molnár V. József folytatta érdekes előadását a gyermekrajzok üzenetéről és azok mondanivalójáról. Az előadó gyermekrajzok segítségével mutatta be, hogy a gyermekek belső világában meglévő hit rajzaikon hogyan jelenik meg, és melyek azok a szimbólumok amelyek a világon minden gyermek származásától, kultúrájától és környezetétől függetlenül ugyanazt rajzolja hatéves koráig. Az ember azt gondolja, hogy minden nép egyforma, azonban ez nem igaz, mert vannak népek, amelyek az Istentől ajándékba kapott ősképeket nem becsülik. A magyarság nem tartozik ezen népek közzé, műveltségét tekintve kitüntetett helyen van, a legelső az európai környezetben. Felnőtt társadalmunk is tiszteli ezeket a jeleket, bár ez a tisztelet nem a civilizált társadalomra, hanem a paraszti műveltségre vonatkozik, amelyik a mai napig megtartotta a hagyományokat. Az előadás csaknem 2 órásra sikerült, amelynek felében az érdeklődők által hozott gyermekrajzokat elemezte Molnár V. József.

***

2010. november 16. - Szkíta Aranykincsek -

Vitéz Hunyadi László

Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete és az Örökség Egyesület által szervezett előadást a Vitéz Hunyadi László tartott filmvetítéssel egybekötött előadást Egyesületünk felkérésére Szkíta Aranykincsek címmel. Az előadó képek tucatjainak bemutatásával ismertette a szkíták arany- és fém megmunkálásának nagyszerűségét, művészi jellegét. A dísztárgyakon látható motívumok bemutatása során rengeteg hasznos történelmi és néprajzi ismeretek szerezhettek a résztvevők.

***

2010. november 16. - Táblaavatás Kaposváron -

Vitéz Hunyadi László

A Somogy megyei és Kaposvári Fiatalok Szent Korona Egyesülete, Mementó alapítvány és a Vitézi Rend Somogy Megyei Szervezete emléktáblát állított a Vitézi Rend megalakulásának 90. évfordulóján Kaposváron a Hősök templománál. Az ünnepségen beszédet mondott Vitéz Hunyadi László és Bornemissza György törzskapitány. A beszédek után a jelenlévők néma főhajtással emlékeztek a Vitézi Rend történelmi szerepére és elhelyezték az emlékezés gyertyáit a tábla előtt.

***

2010. október 12. - A lovas harcművészetről -

Dr. Kelemen Zsolt

Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete és az Örökség Egyesület által szervezett előadást, A lovas harcművészetről Dr. Kelemen Zsolt. a hun harcmódóráról tartott előadását hallgathattuk meg, képek és tárgyi eszközök bemutatásának kíséretében. Kassai Lajos bevezetőjét követően az előadás első részében dr. Kelemen Zsolt részletesen beszélt a természet- állat- ember hármas összhangjának szükségességéről, fontosságáról.

A mai ember szinte teljesen elveszítette kapcsolatát a természettel és az állatokkal, amellyel őseink évezredeken keresztül harmóniában éltek. Ezen a kapcsolat elveszítése napjainkra tragikus helyzetet idézet elő világunkban, hiszen a környezetrombolás, az állatfajok tömeges eltűnése az emberi gondatlanság és kapzsiság egyik szomorú következménye. Az előadás második részében közel 3000 évet „lovagolhattunk” vissza az időben és végigjárhattuk a hun seregek útvonalát Belső-Ázsiától egészen a Kárpát-medencéig. Az előadó térképek segítségével mutatta be, hogy a hunok hihetetlen nagyságú területet jártak be vándorolva, mekkora birodalmat hoztak létre hódításaikkal. Részletesen kitért a hunok harcmódórának bemutatására és az általuk alkalmazott új harcászati taktikai megoldásokra. Az előadás záró részében helyszíni bemutatott láthatunk a hunok harci öltözékeinek, fegyvereinek rekonstrukcióiból. A vállalkozó kedvűek felpróbálhattak bőrből és fémből készített páncélt, sisakot, kézbe vehettek kardokat és más kézi harci eszközt. Érdekes volt látni, hogy kísérletek bizonyították, hogy a 2000 éves lelet alapján készített páncél mennyivel ellenállóbb volt napjaink modern védőfelszereléseinél.

2010. szeptember 21. - Szkíta-hun jelképrendszer -

Cey-Bert Róbert Gyula

Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete és az Örökség Egyesület által szervezett szkíta-hun jelképrendszerről tartott előadást Cey-Bert Róbert Gyula. Az előadó előadása kezdetén gyakorlati példákon keresztül magyarázta el a jel és a jelkép közötti összefüggést és különbséget. A jel az emberek számára információt tartalmazó, de érzelmi hatást ki nem váltó ábrázolás, míg a jelkép az információn kívül érzelmi hatást kiváltani képes szimbólum.

Az ősi népek életében, mindenapjaiban a jelek és jelképek a mainál jóval nagyobb szerepet töltöttek be, azok kultúráját, gondolatvilágát is átszőtte, mindenapjaik része volt. Az adott nép eredetét, a közösséghez való tartozást, a világról alkotott képet, vagy a közösségben elfoglalt pozíciót a jelképek mögöttes tartalma jobban kifejezte a szavaknál. A különböző teremtés-elméletek, a természetfeletti világ megjelenítése, az adott nép eredetének magyarázata a szóbeli elbeszélése mellett a jelképek használatával öröklődött tovább generációról generációra és ennek is köszönhető, hogy sok, ma már nem létező nép történetét a hátrahagyott jelképeiknek köszönhetően ismerhetjük. Általában elmondható, hogy az ókori és középkori népek kivétel nélkül gazdag jelképrendszerrel rendelkeztek, de napjainkra már alig található olyan nép, amely ősei jeleit a mindennapokban használná. Ilyen népek a japánok, a kínaiak és a zsidók. Az előadó felhívta a figyelmet arra, hogy napjainkban a közösséghez tartozás és a nemzeti öntudat erősítése szempontjából a jelképek helyes értelmezésének és a mindennapokban történő használata mekkora jelentősséggel bírna. Az a nép, amely nem ismeri történelmét nem lehet sikeres. A történelmünk, szimbólumaink ismerete az első lépés a magyarság meggyengült nemzeti öntudatának helyreállítása során.

2010. szeptember 10. - A magyar királysírok sorsa -

Hankó Ildikó

Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete és az Örökség Egyesület által szervezett előadást: Hanko Ildikó, a Magyar Demokrata című hetilap főmunkatársa, a tudományos rovat vezetője tartotta A magyar királysírok sorsa címmel.

Feltöltés alatt!

2010. július 24-25. - Magyar őstörténet új alapokon -

2 napos előadássorozat

Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete mint meghívott vendég vett részt az előadássorozaton a Balatonfenyves-Imremajorban a helyi 'kultúrközpont' teljesen tele volt számos érdeklődő és érdekes hozzászólások tarkították a a két napot nagyon tanulságos volt mint hallgatóság és az előadóknak is végül is közös nevezőre jutottak abban hogy jobb lenne minél elöbb tisztázni a még kérdéses részleteket hogy mielőbb új és korrekt tankönyvekből nőjön fel az új generáció.

Megtudhattuk hogy az Ösmagyarok vallás kifejezése a keresztényseg felvétele elötti magyar hitvilágot jejenti, mindazokat amitologiai képzeleteket, tényeket és a vikág keletkezése és müködtetésére elgondolásokat mitologia többnyire egy egységes mitologia részét képezik. Záhonyí András Tatárlaki koronról megfejtése és xy betü kapcsolata az ösi jelek között, és meg emlékezett Lászlo Gyula régesz professzorról.

2010. május 29. - Emléktábla avatás kaposvár város díszpolgárának -

Gróf Apponyi Albert

Több egyesület és civil kezdeményezés melléállva megvalósult az emléktábla és ebben nagy része volt a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesületének és Juhász Tibor alpolgármesternek,

beszédet mondott Szita Károly polgármester és a Gróf unokája Gróf Pálffy István, Szita Károly felolvasta azokat a bizonyos mondatokat amiket góf Apponyi Albert mondott a haza védelme érdekében elhangoztak a Trianoni palotában... A Gróf unokája elmesélete a vívódásait és hogy nagyon bántaj hogy úgy álították be sokáig hogy egy nacionalista politikus volt ami Nem Igaz! a beszédek között Gál Laura énekeit hallhatuk.

2010. május 18. - Vitéz János esztergomi érsek jövendölései... -

Szántai Lajos

Az Örökség Egyesület és a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete szervezésében, folytatódott Szántai Lajos előadása a világvége jóslatokkal kapcsolatosan Vitéz János-ból kiindulva

és a végén hozzá megérkezve egy átfogó képet kaphatunk mint a Jánosok éleslátásából mit katona és politikus és tanító az akkori kultúra egyik kiemelkedő mecénásáról. Szántai Lajos hangot adott annak hogy kételkedik hogy a mai Esztergom és Székesfehérvár megegyezne a Mátyás király korabélivel... ez nagyon messzire vezet... azt a feltevését a korabeli utazók leírásából gondolja. a teltház előtt tartott előadás az ígéretéhez híven amit az előadás elején megemlített hogy nem lesz hosszabb mint 3 óra az előadás időtartama épp hogy sikerült betartania…

2010. április 27. - Gyermekrajzok Üzenete II. -

Molnár V. József

Az Örökség Egyesület és a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete szervezésében Molnár V. József folytatta érdekes előadását a gyermekrajzok üzenetéről és azok mondanivalójáról. Az előadó elmondta, hogy az ún. "a Pünkösdi Király/Királylány" a választáskor készült rajzok vetítették ki a gyermekekbelső világát, a világon minden gyermek származásától, kultúrájától és környezetétől függetlenül ugyanazt rajzolja hatéves koráig.

Az ember azt gondolja, hogy minden nép egyforma, azonban ez nem igaz, mert vannak népek, amelyek az Istentől ajándékba kapott ősképeket nem becsülik. A magyarság nem tartozik ezen népek közzé, műveltségét tekintve kitüntetett helyen van, sőt, a legelső az európai környezetben. Felnőtt társadalmunk is tiszteli ezeket a jeleket, bár ez a tisztelet nem a civilizált társadalomra, hanem a paraszti műveltségre vonatkozik, amelyik a mai napig megtartotta a hagyományokat. Az előadás csaknem 2 órásra sikerült, amelynek felében az érdeklődők által hozott gyermekrajzokat elemezte Molnár V. József.

2010. április 17. - Kerektemplomok a Kárpát-medencében -

Gondos Béla és Molnár V. József

Az Örökség Egyesület és a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete szervezésében Sokakat érdeklő kérdés a 'rotunda',Közös előadás volt Gondos Bálának és Molnár v. Józsefnek a Kárpát-medence körtemplomairól.

Gondos Bélától megtudhattuk , hogy Kárpát-medencében, körülbelül 160 kerektemplom volt Az előadást filmvetítéssel egybekötött építészeti bemutatót tartott. elők között volt római Pantheon és Horezm területén létező Koy-Krylgan Kala kerekalakú templom /4-3 sz. kr.e./ Kerektemplomoknak /rounda/ történelmi és építészeti értékük igen jelentős. Molnár V. József felhívta a figyelmünket hogy a kerektemplomok őse a jurták voltak és szakrális szerepük megmaradtak kerektemplomok /rounda/ világi célú épület is volt, ugyanis nem csak templomnak használták mai értelemben, vele és benne éltek. adott közösség megtartó helye volt. A rendezvény 14:00-kor kezdődött és 19:30-kor lett vége. Meglepetésünkre Budapestről Húszfős csoport érkezett az előadás meghallgatására. Szünetekben egy kis italozás és mangalica zsíros kenyérrel és medvehagymával tudtuk mulatni az időt. Köszönet Sümegh Nándornak és testvérének Fokváriné Zsuzsanának

2010. március 30. - Aki Őelötte Jár, a Dakota indiánok -

Dr. Simon Péter

Az Örökség Egyesület és a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete szervezésében Sokakat érdeklő kérdés. Dr. Simon Péter ősi magyar nyomok észak-amerikai indián földön A magyarok és a Észak-amerikai indiánok népcsoportjainak kultúrájában fellelhető nagyon gyakran közeli vagy teljes mértékű megegyezésének

oly magas számuk hogy itt magyarázatul csak a közös tőről származás jöhet szóba!

2010. március 26. - Kell-e új Alkotmány?! című előadás-vitaest -

Dr. Boda Róbert ügyvéd

Az Örökség Egyesület és a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete szervezésében Sokakat érdeklőt vonzó vitaesten elhangzott, hogy kétféle Alkotmány létezik első történelmi: angol Magna Charta, és a magyar Szent Korona Tan. Második a Függetlenségi Nyilatkozat.,

A nevezetes angol alkotmány az egyedülálló karriert futott be holott 1215 júniusában vezette be II. Vilmos az uralkodó is a főrendek is a béke reményében fogadták el. Mai nap is érvényben van. Szent Korona Tan hívei szerint a felbomló törzsi szervezet, és a megyerendszer bevezetése szükségessé tette, hogy a Kárpát-medence szabad népeinek I. István jogi biztosítékot adjon kiváltságosoknak, jogainak megőrzésének. I. István Szent koronát mindenkori király fölé emelte. Imre herceghez intézett intelmei alapján. A Szentkorona Tan Magyarország történelmi, íratlan alkotmányának alapját képző hagyomány melyen a magyar állam eszméje alapul, és amely máig ható befolyást gyakorol az alkotmány közgondolkodásra. A Sacra Corona Kifejezés először 1256-ban jelent meg IV. Béla egyikoklevelében, az esztergomi főszékesegyház számára kiállított kiváltságlevélben "a hazánk és a Szent Koronához hűtlenekkel... nekünk és a szent koronának engedelmeskedni kényszeríti" Írott alkotmány: az egyesült államok függetlenségi nyilatkozata:1776 július 4 Dr. Boda Róbert még elmondta a 1949-ben bevezetett sztálinista alkotmány, hogy és működik a mai napig. Az előadás után heves vita alakult ki, bizakodva hogy új alkotmány bevezetése reményében.

2010. febuár 17. - Hogyan élt a magyarság a Kárpát-medencében? -

Andrásfalvy Bertalan

Az Örökség Egyesület és a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete szervezésében Az Örökség Egyesület és a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete szervezésében Sokakat érdeklő kérdés, hogy őseink generációkkal ezelőtt hogyan élhettek a Kárpát -medencében. Erre a kérdésre válaszolt nagy számú érdeklődő előtt Andrásfalvi Bertalan előadásában.

Az előadás keretében megtudhattuk, hogy a népi gazdálkodás, a szőlészet, a gyümölcstermesztés, az állattartás, az ártéri terület mezőgazdasági hasznosítása, a vízhaszonvétel és a vízgazdálkodás a XVIII. század végéig a természettel való együttműködést jelentette. Ez az együttműködés a XVIII. század végétől a nagybirtokok, a kalmárok és a bécsi udvar érdekeit szolgálták. Az előadó rámutatott, hogy a múltból csak akkor tanulhatunk jelenünk és jövőnk építése, alakítása érdekében, ha azt a lehetőségünk szerint teljes valóságában megismerjük.

2010. február 02. - Gyermekrajzok Üzenete -

Molnár V. József

Az Örökség Egyesület és a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete szervezésében Molnár V. József tartott érdekes előadást a gyermekrajzok üzenetéről és azok mondanivalójáról. Az előadó elmondta, hogy az ún. „őskép” a magyarázata annak, hogy a világon minden gyermek származásától, kultúrájától és környezetétől függetlenül ugyanazt rajzolja hatéves koráig.

Az ember azt gondolja, hogy minden nép egyforma, azonban ez nem igaz, mert vannak népek, amelyek az Istentől ajándékba kapott ősképeket nem becsülik. A magyarság nem tartozik ezen népek közzé, műveltségét tekintve kitüntetett helyen van, sőt, a legelső az európai környezetben. Felnőtt társadalmunk is tiszteli ezeket a jeleket, bár ez a tisztelet nem a civilizált társadalomra, hanem a paraszti műveltségre vonatkozik, amelyik a mai napig megtartotta a hagyományokat. Az előadás csaknem 3 órásra sikerült, amelynek felében az érdeklődők által hozott gyermekrajzokat elemezte Molnár V. József.

2010. január 28. - János: Jelnések Könyve -

Szántai Lajos művelődéstörténész

Az Örökség Egyesület és a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete szervezésében Szántai Lajos művelődéstörténész tartott előadás a nagyszmban megjelent érdeklődők számára, a Világ Vége Jóslatokról.

János evangéliuma 'Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, ő volt kezdetben Istennél...' János magát a világ teremtését mondja el. Szántai Lajos A Jelenések könyvének szerkezetén, kezdetektől a végéig hetes rndszer vonul végig, ettől dinamikus, ugyanis van hét gyülekezet, hét lélek, hét csillag, hét angyal hét trombita szó és hét jajszó. Amikor a mélység Kútjából füst jön ki és még azt hiszem, hogy füst de már sáska lesz, amikor sáska, már olyanná válik mint a harcra előkészített páncélozott ló, amikor azt hittem, hogy ló már oroszlán lesz a farka, és párduc a szája. Tehát túl dinamikusan pörögnek az események egy mozgo rendszer jelenik meg amiben a hét bolygó lesz.földről látható! Az előadás 18:00-kor kezdődött 21:00-ig tartott, a Pártok háza nagyterme teljesen megtelt érdeklődőkkel.

2010. január 28. - Festmény kiállítás a Stühmer kávézóban -

Bemutatkozik A Sirály Art!

Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete szervezésében a fonyodi Sirály Art Képzőművész társulat festményiből láthattun izelítőt.

2010. január 28-án 16:00-kor Jakó Gergely a Somogy Megye Közgyűlésének alelnöke nyitota meg a Festmény kiálítást. A kávázóba betérők Fejes Anikó Teveliné Rezsőfi Gyöngyi, Egyed Emese, Csáki Krisztina és Gáborné Nagytenyvesi Valéria selyem- és olajfestményeit tekinthetik meg. De láthatóak egyéni - bőr és fapácos - technikával készített képek is. Összesen 23 festmény díszíti majd egy hónapon keresztül a művészektől megtudhattuk hogy az immár 5 éve működő művész kör most előszőr jöttek el Kaposvára és szeretnének egy nagyobb tárlatot nyitni majd a közeljövőben akol a többi öszesen 14 képzőművész társuk is bemutatkozhat (rajztanárok, fafaragó, kerámikus, szönyegszövő, üvegfestő. az idei évadnyitójuk Fonyodon a Vigadó Téren a nyári galériában látható március 25-én, utánna Siófokon és Szántódon lesz kiállításuk.

2010. január 05. - A SzentKororna hazatérésének 32. évfordulójának megünneplése -

Dr. Prof. Rosta István professzor tartott rendkívül érdekes előadást

Közös megemlékezést szervezett a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete és az Örökség Egyesület a Szentkorona hazatérésének 32. évfordulójára. A megemlékezés keretében Dr. Prof. Rosta István professzor tartott rendkívül érdekes előadást a Korona külföldre kerülése, majd hazatérésének körülményeiről, valamint a Korona eredetével kapcsolatos elméletekről.

2010. január 5-én Dr. Prof. Rosta István professzor úr előadásával emlékezet meg a Szentkorona hazatérésének 32. évfordulójáról a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete és az Örökség Egyesület. A sűrű havazás ellenére a Pártok Háza nagytermét csaknem megtöltő hallgatóság az előadás előtt ráhangolódás jegyében verseket és klarinét zenét hallhatott. Rosta István Professzor Úr a Korona hazatérésének történetével kezdte előadását. Elmondta, hogy a koronát és a koronázási ékszereket 1944 októberében a koronaőrök elásták a budai várban, azonban a szovjet hadsereg előrenyomulása miatt kiásták és Veszprémbe, Kőszegre, majd onnan Velembe szállították. A Korona 1945. március 27-én átlépte az osztrák-magyar határt és május elején Mattsee-nél amerikai kézre került. Az amerikaiak Fort Knox-ban őrizték és visszaszolgáltatása több mint harminc év után, Carter elnöksége alatt vált valóra. A Szentkorona hazahozatalának ünnepségén amerikai kérésre Kádár János pártfőtitkár nem vett részt, ezzel is szimbolizálva, hogy Cyrus Vance akkori külügyminiszter az amerikai nép nevében a „magyar népnek” és nem a Magyar Népköztársaságnak adta vissza a Koronát. Megtudhatuk az előadáson, hogy a Korona hazatérésének előkészítésében közreműködött Szent-Györgyi Albert, Nobel-díjas magyar tudós is. A Koronát szállító repülőgép 1978. január 5-én este 21 óra 30 perckor landolt a ferihegyi repülőtéren, ahol a történelmi keresztény egyházak akkori legmagasabb rangú vezetői fogadták: Lékai László bíboros a katolikus, Barta Tibor a református egyházát képviselte. A Rákóczi induló elhangzása után a Korona az országgyűlés épületébe került, ahol másnap Cyrus Vance hivatalosan is átadta a magyar népnek.

2009.december 10. - Csepin Péter lovastúrája a Kazahsztánból -

Nagy érdeklődés mellett a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete szervezésében Csepin Péter lovas hagyományőrző középkori ruhába öltözve tartott filmvetítéssel egybekötött élménybeszámolót.

Csepin Péter az idei évben történelmi zarándokutat tett Várpalotától Kazahsztánig majd onnan vissza Várpalotára. A hagyományőrzők ezzel az emléktúrával elődeinkre, a hazát kereső magyarokra kívántak emlékezni. A túra egyik különlegessége volt, hogy a résztvevők a teljes utat lóháton, korabeli ruhákban tették meg.

2009.december 04. - Megemlékezést tartottak a 2004. december 5-ei népszavazásról -

Az Éléstár Egyesület szervezésében.

2009. december 4-én 18 órakor megemlékezést tartottak a 2004. december 5-ei népszavazásról, amely rendezvény szervezésében a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete is tevékenyen vett részt.

A teltházas rendezvényre a Pártok Háza nagytermében került sor, amely fényét emelte Rónai Gábor ötvös mester, aki magával hozta a Szentkorona másolatát is. Az est keretében a résztvevők gazdag kulturális műsort láthattak, amelynek keretében versszavalás és ének is hallható volt. Az esemény tiszteletére Nagy Lajos 3 kilogramm súlyú, nemzeti színű szalaggal átkötött kenyeret készített. Az összejövetel végén az egybegyűltek a Berzsenyi parkban található Szabadság Angyala szobor elé vonultak, ahol elhelyezték a emlékezés gyertyáit.

2009.november 26. - A magyar nép őstörténete -

Előadó: Dr. Kiszely István professzor.

A Polgári Nyugdíjas Egyesület, Örökség Egyesület, és a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete meghívta Dr. Kiszely István antropológus professzor Úrat egy előadás ereéig Kaposvárra.

2009. november 26-én Egyesület meghívására Dr. Kiszely István antropológus professzor tartott előadást a magyar nép őstörténete címmel a Pártok Háza nagytermében. A termet teljesen megtöltő hallgatóság előtt zajló előadásban Dr. Kiszely István teljes körűen bemutatatta a magyarság történetét a kezdetektől napjainkig. A Professzor Úr véleménye szerint egy népet a testi jegyei, szellemi és tárgyi kultúrája, valamint nyelve határozza meg. Különösen is kihangsúlyozta az étkezési szokásainkat fűszer világunk, népdalaink, táncaink ősi kódolását.

2009.november 19. - A nemesség kialakulása, az 1267-es dekrétum jelentősége -

Előadó: Dr. Béli Gábort, a Pécsi Tudományegyetem tanára.

Az Örökség Egyesület és a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesületének soron következő összejövetelén 2009. november 19-én Egyesületünk ismét vendégül láthatta Dr. Béli Gábort, a Pécsi Tudományegyetem tanárát, aki előadásában a kora középkori Magyarország történelmének egy újabb részét mutatta be. Az előadás témája a nemessége kialakulása, az 1267-es dekrétum jelentősége volt.

Idén márciusban már vendégül láthattuk Dr. Béli Gábort, a Pécsi Tudományegyetem tanárát, aki a Szentkorona-birtoktan témakörében tartott nagy sikerű előadását. 2009. november 19-én újabb, a kora középkori Magyarország történelmének egy része került bemutatásra Dr. Béli Gábor által. Az előadás témája a nemessége kialakulása, az 1267-es dekrétum jelentősége volt. A Tanár Úr az államalapítás kezdetétől a 13. század második feléig terjedő időszakban Magyarországon a társadalomban és az országot vezető hatalmi rétegben bekövetkezett változásokat mutatta be korabeli források segítségével. Az előadás során megtudhattuk, hogy a gyakran szinonim kifejezésként használt „nemes” és „királyi serviens” rangok társadalmi státusza különbözött, ezért a két kifejezés összevonása, egybemosása helytelen. A 11. és 12. század magyarországi változásai nyomán különböző státuszú társadalmi csoportok alakultak ki, amelyek között gyakran jelentős érdek összeütközések voltak. A társadalmi konfliktusok feloldása, az egyes csoportok jogainak elismerését, megerősítését szolgálták az Árpád-házi királyok által kiadott dekrétumok. A II. András nevéhez köthető 1222. évi Aranybulla társadalmi hatásai és az 1241/42-es tatárjárás következményei felgyorsították a korabeli társadalom rétegződését, megváltoztatták a csoportok egymáshoz való viszonyát és érdekérvényesítő képességüket. Az 1267-es dekrétum jelentősége abban áll, hogy ez az okirat először nevesítette a nemességet, elkülönítve más társadalmi csoportoktól, valamint dokumentálta a társadalomi szerkezet átalakulását.

2009.november 05. - Tisztelgés FEKETE ISTVÁN író munkássága elött -

Előadó: F. BODÓ IMRE Dombóvári FEKETE ISTVÁN MÚZEUM alapítója.

Az Örökség Egyesület és a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesületének soron következő összejövetelén Egyesületünk 2009. november 12-én emlékestet szervezett megyénk szülöttjének, Fekete Istvánnak emlékére. Ebből az alkalomból F. Bodó Imre, a dombóvári Fekete István Kulturális Egyesület elnöke tartott nagyszerű előadást a göllei születésű író munkáságát bemutatva.

Egyesületünk 2009. november 12-én emlékestet szervezett megyénk szülöttjének, Fekete Istvánnak emlékére. Ebből az alkalomból F. Bodó Imre, a dombóvári Fekete István Kulturális Egyesület elnöke tartott nagyszerű előadást a göllei születésű író munkáságát bemutatva. Az előadás keretében Fekete István több személyes tárgyát is megtekinthette a hallgatóság. F. Bodó Imre előadásából megtudhattuk, hogy Fekete István 1900. január 25-én született Gölle községében, amelyet haláláig végtelenül szeretett. Az író hazájának Somogyot tartotta, íróasztalán szülőfalújának képe állt munkásságának utolsó percéig. Iskoláit Göllén, Kaposváron, Debrecenben és Óváron végezte. Írói munkássága Ajkán bontakozott ki, ahol 1928-tól vezető-gazdatisztként dolgozott. Gyermekei is Ajkán születtek, Edith 1930-ban, István 1932-ben. Első könyve az 1936-ban megjelent Koppányi aga testamentuma, majd két évvel később jelent meg a Zsellérek című regénye, amelyet Egyetemi Nyomda nagydíjjal jutalmaztak. 1945 előtt még három műve arat sikert: Hajnal Badányban című kisregény, az Öreg utakon és a Csí. A Rákosi-korszakban mellőzik írói munkáságát, 1955-ig keveset lehet róla hallani. A mellőzés oka, hogy a mély vallásossága és a világnézeti meggyőződéséből fakadó munkássága nem volt összeegyeztethető a szocializmus eszméivel. Fekete István regényei két részre oszthatók: állatregényekre (Bogáncs, Lutra, Kele, Vuk) és ifjúsági regényekre (Téli berek, Tüskevár). A Tüskevár című könyvét 1960-ban József Attila díjjal tüntették ki. Fekete istván 1970 június 22-én hunyt el Budapesten. 2004. augusztusában szülőfalújában, Göllén újratemették. Eddig 45 könyve jelent meg és 9 nyelvre fordították le műveit. Jókai után a legnépszerűbb magyar írónak tartják.

2009.október 14. - Erdélyi len vászon ruha bemutató -

Az Örökség Egyesület és a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesületének soron következő összejövetelén

Erdélyi lenvászon ruha bemutató, Török Hajnalka alkotásait, Bencsik András a Magyar Demokrata főszerkesztője nyitotta meg, a bemutatón a Kodály Zoltán általános iskola diákjai énekeltek, zenéltek és szavaltak, Török Hajnalka által készített ruhákban népi-táncosok táncát is élvezhette a közönség. utána körülbelül 2 órás kötetlen jó hangulatú beszélgetés a jelenlévőknek szellemi feltöltődést és kitartást adott az elkövetkezendő évekre. Köszönjük Bencsik Andrásnak gondolatait!

2009. szeptember 30. - Zenés est Balassi Bálint nyomában címmel -

Válogatás a Balassi Karddal kitüntetett költők műveiből.

Kovács Gábor egy nagszerű zenés estét prezentált a jelenlévőknek.

A művek elhangzása elött jellemezte az éppen aktuális körülményeket, hogy a hallgatóság megértse és átérezze a költők szándékát. Az igényes, akusztikus gitárral kísért előadást köszönjük Kovács Gábornak.

2009. augusztus 28. - Árpád-házi Szent Erzsébet emlékhely Kaposváron, Tüskevári városrész -

Kaposváron ezidáig még nem létesült emlékhelye, utca, szobor, Árpádházi Szent Erzsébetről! Ezen szeretne most segíteni az egyesület.

Magyarok Nagyasszonya, Szent István, Szent Imre, Szent László, Árpád-házi Szent Margit – kedves magyar szentjeink, jócselekedeteikben példaképeink. Amikor Kaposváron templomot, utcát, vagy bármi mást az ő nevükre szentelünk, nekik emlékhelyet állítunk, az ő pártfogásukat kérjük

hétköznapjaink sürgés-forgásában, nehézségeiben, küzdelmeiben, hiszen ők ezekből a mindennapi „harcokból” győztesen kerültek ki. Személyük példája erőt ad, s ha elesünk, beléjük kapaszkodva új erővel újra útnak indulunk. Kedves magyar égi pártfogóink sorából azonban itt Kaposváron valahogy kimaradt Árpád-házi Szent Erzsébet alakja. Talán a mostani válságos időkre várt… Hiszen az ő idejében is jelen voltak éhínségek, betegségek, nyomor, árvaság, háborúk s viszályok. De ezek közepette kettőzte meg igazán jótetteit: adott kenyeret, kórházat, árvaházat, békét, mosolyt, vígaszt, gyógyszert, megbocsátást, tűrést és hűséget. Talán ezért született meg a gondolat, hogy Kaposváron, a Tüskevári városrész temetőjében, a keleti falnál, Szigetvári György építész tervei alapján, Berkesi Gyula népi-fafaragó szobrával elkészüljön egy neki szentelt emlékhely, melynek létrejöttéhez számítunk a civil szervezetek és a városban élő emberek szíves adományaira. A Temető világokat összekötő: a mindennapi, látható világ és a másvilág, a láthatatlan között feszülő híd. Akárcsak szentjeink… Árpád-házi Szent Erzsébet, azon túl, hogy két országot, két külön világot: a magyart és a thüringiait személyében összekötötte, kössön most össze bennünket Kaposváron lakókat. A temetőben felállítandó alakja emlékeztessen bennünket is – még evilágon zarándoklókat – arra, hogy egyszer tőlünk is megkérdezik: Te mennyire szerettél? A képen az eredeti szobor makett változata látható (Berkesi Gyula népi-fafaragó műve). Az elképze-lést az emlékhely és a szobor-állításról elsőnek a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete karolta fel az Örökség Egyesületével együtt. További támogatók: - Tüskevárért 2007 alapítvány, - Gelencsér Ferencné önkormány-zati képviselő. Várjuk további egyesületek és magánszemélyek jószándékú ado-mányait! Információ: telefon: 06 20/405-2798 vagy további egyeztetés céljából az smkfsze@gmail.com e-mail címre.

2009. július 25. - Magyar Szer Zsippón -

A Bárdokútja Egyesület szervezésében tartott Magyar Szer egyik kiemelt vendége Dr. Papp Lajos, mindenkit lenyűgöző előadást tartott a magyarság eredetéről

és mivel a vendéglátók meglepték a professzor urat, azzal hogy az előadása alatt a Szent Korona másolata jelen volt, melyet Rónai Attila ötvösmester készített, ezért az előadás végén egy rögtönzött fogadalomtételre került sor. Mivel egyéb okokból a Kaposvárra tervezett fogadalomtétel elmaradt, itt most pótolva lett. A Somogy megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesületének tagsága is szép számmal volt jelen. A fogadalmat körülbelül 100 fő tette le. Dr. Papp Lajoson és a jelenlévőkön látszott a meghatódottság és a felelősség átérzése. Ezt nagyon jó érzést bánhatják azok, akik távolmaradtak.

2009.június 17. - Versmondás-felolvasás kötetlen beszélgetés, Trianon hatása a költészetre címmel -

Az Örökség Egyesület és a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesületének soron következő összejövetelén, versmondás-felolvasás, történelmi események elemzése, filozófiája.

Az előadás 17 órakor kezdődött és 19:30-ig tartott. Kezdetben hallhattuk az ifjú tehetségek versmondásait, felolvasásait. Közben Bartók István filozófus gondolatait és történelmi eseményeket értékelte ki a hallgatóság. A versekből túláradó fájdalom, csüggedés és a csak azért is, soha nem felejtünk, és az a jövőbe vetet hit érződött ki, hogy lesz majd igazságtétel. Az est végefelé már-már parázshangulatúvá vált a vita Nyári Lászlónak köszönhetően. A vita Trianonból kifolyólag az, hogy mit azok az értékek amiknek valójában van tartalma és mondanivalója, és vajon a mostani generációk miket tartanak értéknek, és vajon az gyógyír lesz-e a trianoni sebre.

2009. május 29. - Megemlékezés Gróf Apponyi Albertről Kaposvár Díszpolgáráról -

A Kaposvári Polgári Nyugdíjas Egyesület és a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesületének soron következő összejövetele, Megemlékezés Gróf Apponyi Albertről.

Megemlékeztünk Gróf Apponyi Albertről (1846. május 29. - 1933. február 7.) akit 1921-ben Kaposvár díszpolgárává választották. Az ünnepség Biczó Gábor klarinétművész előadásával kezdődött, aki Kodály Zoltán Hívogató Szent Imre tábortűzéhez című művét adta elő. A zenei élvezetek után Bartók István filozófus ismertette a megemlékezőknek a Gróf munkásságát, eredményben gazdag életútját Kultusz miniszterségét MTA tagságát. Az előadás után az ünneplők késő estig tartó kötetlen beszélgetést folytattak Trianon következményeiről, hogy hogyan éli meg a ma embere.

2009. május 21. - Dr. Domány Sándor Festőművész kiállításának megnyitója -

A Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesületének szervezésében. A Festők Városa programsorozathoz kapcsolódva, 2009. május 21-én a Kupa Étteremben. A kiállítást Jakó Gergely, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke nyitotta meg.

Nagy érdeklődés mellett nyitotta meg a kiállítást Jakó Gergely elmondta és méltatta a művész érdemeit, s párhuzamot vont a festészet és az orvoslás között. Az alelnök jellemezte a művész festészetét, mivel saját bevallása szerint komoly érdeklődéssel van a képzőművészet iránt. A Művész kezdetben főként az impresszionisták voltak rá hatással, ami a mai napig rányomja bélyegét ecsetkezelésére. Később más modern irányzatok is beépültek munkájába, mint például a szürrealizmus és a szecesszió. Festményei java része a műteremben készül fényképek és vázlatrajzok felhasználásával. Az impresszionistákkal ellentétben nem törekszem a színek valós ábrázolására, hanem attól eltérve a megfelelő atmoszféra kialakításával próbálja a hatást fokozni. " A fentieket figyelembe véve inkább vagyok expresszionistának tekinthető, mintsem impresszionistának, bár távol áll tőlem a szándék, hogy bárhová is beskatulyázzam magam. Némely festő munkássága homogénnek tekinthető, ezzel szemben festészetem folyamatos változáson megy keresztül, szeretek az anyagokkal kísérletezni. Jelenleg Balatonbogláron élek és alkotok."

a Kiállítás állandó jelleggel látogatható a Kupa Borozóban.

2009. május 06. - Kanalas Éva előadása Ősi hangok Ázsia szívéből címmel -

Az Örökség Egyesület és a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesületének soron következő összejövetele, Kanalas Éva előadása-filmvetítése.

Filmvetítés témája az Ob és a Jenyiszej forrásvidékén készült felvételek bemutatása volt, 1996 júliusában jártak Dél-Szibériában, ott készültek a felvételek. Népdalgyűjtést végeztek az altaji falvakban. Az ott élő kipcsák népek testvérei voltak a kunok, akik Magyarországon a 17 sz.-ig beszélték ezt a nyelvet. Vallásuk a sámánizmus, dalaikkal az isteneiket idézik meg. Énekeiket jellegzetes torokhangokon adják elő. Társadalmi életük ősi hagyományokon alapszik. A dél-altaji Tuva Köztársaság a torokéneklés hazája. Kazakok laknak itt is, ők is a kunok rokonai, jurtában élnek, és főként lovakkal foglalkozó nomád állattartók. A torokéneklés (kai)során énekeposzokat adnak elő, kifejezetten csak férfiak. A tuva énekes és lovas nemzet, gazdag néphagyományokkal rendelkezik még napjainkban is. A filmvetítés végén egy igen érdekes és a mai ember számára szokatlan előadást hallhatunk Kanalas Évától, amit a hallgatóság lélegzetvisszafojtva élt át. Köszönet a szervezőknek.

2009. április 25. - Egy napos kirándulás Keszthelyre -

A Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesületének idei év első kirándulását szervezte meg 2009. április 25-én a Keszthelyre.

Az induláskor keletkezett jókedv kitartott a nap végéig, első látnivaló Diás-sziget volt a Kis-Balaton Tájvédelmi Körzetben. Nagyon élvezetes és részletekbe menő idegenvezetést kapott a csoport az éppen itt élő és hajdanán a Kis-Balaton területén élt állatokról, és az itt élt Emberek (MATULÁK) hétköznapjairól. A csoport megtekintette Fekete István és még mások által is használt Diás-szigeti házat, mellette egy matulakunyhót. A Kis-Balaton után a keszthelyi kastélyt, hintómúzeumot, vadászfegyver múzeumot, és a makett vasútkiállítást néztük meg. A családias hangulatú kirándulás estig elhúzódott de a jó hangulatnak köszönhetően észre sem lehetett venni, a kirándulás rendkívül érdekes és eseménydús volt, a kirándulóknak is sok újdonságot információt nyújtott. Köszönet a szervezőknek. A nagyszámú érdeklődés miatt a következő kirándulások is szervezés alatt állnak.

2009. április 07. - Beszélgetés, a költészet napjáról -

Előadó Nyári László költő, téma a költészet múltja és jelene.

A Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesületének idei előadássorozatának újabb rendezvényére került sor 2009. április 7-én a kaposvári Kupa Borozóban. Az előadást Nyári László költő nyitotta és tartotta végig. A családias hangulatú vitaest késő estig elhúzódott, de a jó hangulatnak köszönhetően észre sem lehetett venni. Az előadás rendkívül érdekes és magas színvonalú volt, a hallgatóságnak is sok újdonságot-információt nyújtott. Köszönet a rendezőknek. A nagyszámú érdeklődés miatt szeretnénk havi rendszerességgel hasonló esteket szervezni.

2009. március 05. - Szentkorona birtoktan előadás Kaposváron -

Dr. Béli Gábor professzor egyetemi docens

A Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesületének idei előadássorozatának újabb rendezvényére került sor 2009. március 5-én a kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium nagytermében. Az előadást dr. Béli Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Jogtörténeti Tanszékének docense tartotta a Szentkorona birtoktan témakörében. A Tanár Úr előadásában beszélt a magyar államalapítás folyamatáról, a korabeli magyar állam struktúrájáról, a király központi szerepéről. Korabeli írásos források segítségével illusztrálta, hogy az államalapítástól kezdődően a mindenkori király személye és a korona, mint a hatalom szimbóluma hogy viszonyult egymáshoz, majd több évszázados intervallumban milyen úton emelkedett ki a Szentkorona a többi koronázási jelvény közül, hogyan vált Szent István király koronája a magyar Szentkoronává. Az előadás során a hallgatóság magyarázatott kapott arra, hogy a középkori magyar társadalmi struktúra miért nem volt azonos a Nyugat- európai feudalizmussal, milyen alapvető eltérések voltak a két rendszer között. A több mint egy órás előadás rendkívül érdekes és magas színvonalú volt, a Szentkorona és a középkori magyar történelemben jártas hallgatóságnak is sok újdonságot, információt nyújtott.

2009. február 25. - A Szent Korona másolatának készítéséről -

Rónai Attila ötvösmester

Rónai Attila ötvösmester nagyon érdekes, és részletekbe menő előadását hallhattuk, és közben a magyar történelem legkiemelkedőbb koronájának eléggé viszontagságos sorsáról hallhattak az érdeklődők. Rónai Attila szerint nagy bizonyossággal a koronát Bizáncban készítették pontos tervek szerint, és egyszerre, egy műhelyből került ki. A római pápa adhatta I. István királyunknak. Azóta a koronából kiszedték a drágaköveket, és eltávolították róla a Szűz Mária zománcképet.

2009. január 05. - Megemlékezés a Szent Korona hazahozataláról Rajnai Miklós történésszel -

Közreműködő: Kovács Gábor lantművész és Gál Laura énekművész.

Megemlékeztünk arról, hogy a Szent Korona hazatérhetett 31 évvel ezelőtt. Rajnai Miklós nagykanizsai történész osztotta meg gondolatait az érdeklődőkkel, hogy hogyan is történhetett meg ez a történelmi esemény, majd felhívta a figyelmünket a Nagykanizsán lévő Trianon emlékműre, ami egyedülálló a Kárpát-medencében. Az ünnepi műsor másik főszereplője Gál Laura énekművész volt, énekével nagy örömet okozott a hallgatóságnak. Kovács Gábor Bonyhádról érkezett, Balassi Bálint megzenésített műveit adta elő énekét lanttal kísérte, ami szintén kellemes meglepetés volt a jelenlévők számára. A megemlékezés 3 órán át tartott. Köszönet az előadóknak és a hallgatóságnak!

2008. december 18. - Dr. Papp Lajos megajándékozása -

Dr. Papp Lajos szívsebész professzor adventi beszélgetésre hívta Kaposvár polgárait a Hotel Kapos konferenciatermébe. A vendéget dr. Mátrai Márta országgyűlési képviselőasszony köszöntötte, majd adventi dalokat hallhattunk a Szent Imre kórus előadásában. Elhangzott a Professzor úr verse, Az én Miatyánkom is, majd egy Ady-vers következett. Mielőtt a Professzor úr elkezdte lebilincselő előadását, a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szent Korona Egyesülete egy faragott pásztorbotot ajándékozott a szívsebész professzor úrnak, munkájához jó egészséget és kitartást kívánt. Dr. Papp Lajos az ajándékot meghatottan fogadta: „Ezt a szeretetet, amelyet Kaposvár polgáraitól kaptam, sem megszolgálni, sem meghálálni nem tudom”. – mondta szerényen. Azt hiszem, a jelenlevők tartoznak hálával a professzor úrnak, aki időt és fáradtságot nem kímélve fáradozik hazánk sorsának jobbra fordításán. Teszi ezt önzetlenül, becsülettel, példát adva minden magyar embernek. „Legyünk büszkék arra, hogy magyarok vagyunk!” –kezdte előadását, majd arról beszélt, hogy minden nagy nemzetnek van eredetmondája. Van eredetmondája a rómaiaknak, a zsidóknak és van a magyaroknak. De micsoda különbség van a magyarok és a többi nagy nép eredetmondája között! Róma úgy jött létre, hogy Romolusz legyőzte Rémuszt, a zsidóknál Káin megölte Ábelt. Testvérgyilkossággal kezdődik egy nép élete! De Hunor és Magor együtt indultak, összefogva, vállvetve jóban-rosszban a csodaszarvas keresésére! Ez az összefogás, a testvéri szeretet összefogása hiányzik a mai magyar nemzetből. A történelemkönyvekben manapság szinte csak a negatívumokra hívják fel a diákok figyelmét nemzetünkkel kapcsolatban. Ez igen nagy hiba! A nemzet így amnéziában szenved, nincs múltja, és akinek nincs múltja, az előbb – utóbb elvész. (Nem is oly rég valakik a múltat „végképp” el akarták törölni!) A nemzeti érzelem kiirtása tudatos – hívta fel a figyelmet Dr. Papp Lajos – és ebben nem szabad részt venni, hiszen a magyar nemzet semmivel sem rosszabb a többinél. A Kárpát-medence csodálatos otthont kínál számunkra, élni kell tudni a természet adta lehetőségekkel: amit meg tudunk magunknak termelni, azt termeljük meg! Ne hozassuk a fertőzött húst külföldről, ne legyünk Európa szemétlerakó helye, mert ennél mi sokkal különbek vagyunk, sokkal többet érünk! "Hétmillió életet áldoztunk már a sátánnak" – utalt a másik óriási nemzeti problémára vendégünk. Nem szabad megijedni a gyermekáldástól: „a gyerek, ha megszületett, fel is nő!”, mert kevesen vagyunk, és sokan akarják a pusztulásunkat. Ne hagyjuk magunkat! Ahogy a professzor úr nyílt levelében írta – és ezt az előadás kezdetén fel is olvasta: „Kérek minden Magyar Nemzethez tartozót, hogy hozzunk áldozatot Nemzetünkért! Ne fogadjuk el a hazugságot! Ne öljük meg magzatainkat! Mondjunk nemet a Gonosznak! Bocsássák meg bűneimet, fogadják el sokak számára érthetetlen döntésemet. ...és az igazság felszabadít! “ (Dr. Papp Lajos: Nyílt levél a Magyar Nemzethez) Adventi előadását Pio Atya gondolataival zárta: "Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!"

2008. október 25. - Kirándulás az esztergomi bazilikába -

Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete fontosnak tartja, hogy más civil szervezetekkel összefogva minél több magánkezdeményezés valósuljon meg, így a Polgári Nyugdíjas Szervezettel összefogva kirándulást szerveztünk az Esztergomi Bazilikában tárlatvezetéssel, utána a Mária Valéria-hídon tett séta után Szentendrei kulturális jelentőséggel bíró belvárosát néztük meg.

2008. október 21. - Hogyan élt az utolsó jégkorszak után az ősember? -

Rendhagyó előadást szervezett a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete, Eőry Béla kísérletező régész, korabeli eszközrekonstrukciók bemutatásával gazdagított történelmi előadást tartott.

Az előadáson időrendi sorrendben bemutatásra kerültek az ősember által készített tárgyak, szerszámok, ékszerek. Elmondta, hogy hogyan is tudhatott ezekkel az eszközökkel életben maradni, és továbbfejleszteni az emberek civilizációját. A bemutatott eszközöket a régész saját kezűleg készítette 20 év leforgása alatt, kizárólag az őskorban ismert, használt anyagok, eszközök felhasználásával. Részletesen dokumentálta, hogy melyik darab mivel készült, és az elkészítés egyes szakaszai mennyi időt vettek igénybe. Nemcsak eszközöket készített saját kezűleg, hanem korabeli ruhákat is állatbőrből. Az előadás végén az érdeklődők közelről is szemügyre vehették az érdekes tárgyakat, és kérdéseket tehettek fel a régésznek.

2008. szeptember 12. - Szent Anna szoboravatás Kaposváron -

Meghitt ünnepség zajlott szeptember 12-én délután Kaposváron a Színház parkban. A Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete és a Szeretem Kaposvárt Mozgalom támogatásával Szent Anna szobor került a Színház park egyik élő fájának üregébe.

Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete fontosnak tartja, hogy más civil szervezetekkel összefogva minél több magánkezdeményezés valósuljon meg városunkban. A szobrot Berkesi Gyula faragta, amely 70 cm magas és Szent Annát ábrázolja lányával, Szűz Máriával a karjaiban. A két szervezet a hit és a vallás fontosságára szeretné az emberek figyelmét felhívni. Napjainkban, amikor a csüggedés, a fásultság sokunkon erőt vesz a szobor egy apró emlékeztető arra, hogy van kihez fordulni, van kiben bízni. Az üreges fatörzsbe állított szobor akár szimbólum is lehet, hiszen az üres teret ezentúl kitölti a két szentet ábrázoló alkotás. Az avatóünnepségen Dr. Ozsváth Ferenc, Kaposvár díszpolgára köszöntötte az egybegyűlteket, majd a Kodály Zoltán iskola diákjainak műsora következett. Az alkotást Juhász Tibor, Kaposvár alpolgármestere és Vargha Georgina az egyesületének alelnöke leplezte le. A szobrot Fábry Kornél atya áldotta meg, ezután Waibl Milán, az egyesület elnöke helyezett el koszorút.

2008. július 24. - Magyar Nap Zsippón -

II. alkalommal lett megrendezve Bárdudvarnok-Zsippón a Magyarok Napja.

A Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete támogatta és segítette a rendezvényt. Az ünnep szentmisével kezdődött utána Gelencsér Attila a Somogy Megyei Közgyűlés Elnöke osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel utána népdalénekes előadók, reneszánsz zenék, táncház és 1 bográcsos ebéd várat az érdeklődőkre. a rendezvények körülbelül 200-an vettek részt, amely egész estig tartott. Köszönetet mondunk a rendezőknek, szervezőknek.

2008. április 04. - Megemlékezés nemzeti szimbólumokról -

Bartók István filozófussal. a nemzeti szimbólumok elemzése és a mögöttük húzódó értelmi és szellemi mondanivaló a Szent Koronáról, Országzászlóról és az ország almáról . A jeles évfordulóra emlékezve rendezett előadást az egyesület.

a korona filozófiája, Az Árpádsávos zászlóról és lélektani oldalról lett megközelítve az ezekhez fűződő egyházi énekek és imák. A nagyon érdekes előadást ezúton is köszönjük.

2008. január 08. - Szent korona hazatérésének 30. évfordulója alkalmából -

Történelmi visszatekintés Bartók István filozófussal. Harminc évvel ezelőtt, 1978. január 5-én érkezett haza Magyarországra egyik legfontosabb nemzeti ereklyénk a Szent Korona. A magyar Szent Korona Európa egyik legrégebben használt és a mai napig épségben megmaradt koronája, a magyar államiság egyik jelképe. A jeles évfordulóra emlékezve rendezett előadást az egyesület.

A hagyomány szerint 1038. augusztus 15-én Nagyboldogasszony napján I. István király a Szent Korona képében fölajánlotta Magyarországot Szűz Máriának, a Szent Koronatan szerint ezzel elindította azt a folyamatot, amely során egyszerű magyar koronázási ékszerből az államiság jelképe lett. 1945 márciusában ausztriai Mariacellbe, majd onnan Matsee-be vitték és elásták. 1951 és 1978 az Egyesült Államok Kentucky államában lévő Fort Knox katonai támaszponton őrizték. Az amerikaiak a visszaadáskor kikötötték, hogy a Szent Koronát a magyar népnek adják vissza és a hatalmon lévő Kádár János nem vehet részt az ünnepségen. Ezt követően két évtizeden át a Magyar Nemzeti Múzeumban állították ki. 2000. január 1-én a parlament kupolacsarnokába került, majd augusztus 15-én hajóval Esztergomba felvitték ahonnan rövid tiszteletadás után visszavitték az Országházba. Az est előadója segítségével a korona filozófiai és lélektani oldalról lett megközelítve. A nagyon érdekes előadást ezúton is köszönjük.