2018. szeptember 08. - Fiatalok találkozója Backamadaras -

2018. szeptember 08-án az erdélyi Backamadarason az egyesület részt vett és elvitta a korona mását, a Erdélyi Református Fiatalok találkozójára. a korona mása, nagy meglepetést okozott a jelenlévõk számára.

***

2018. június 16. - Szent Korona Ünnepség KOVÁSZNA -

2018. június 16-án a székelyföldi Kovásznára a Somogy Megyei Fiatalok Szentkorona Egyesülete és a Vitézirend. elvitte a szentkorona mását és elõadását tartott a nagyszámú közönség elött.

***

2017. január 09. - Szent Korona Ünnepség -

2015. január 10-én elõadást szervezett a Somogy Megyei Fiatalok Szentkorona Egyesülete Kaposváron a Megyeháza dísztermében. Szántai Lajos elõadását hallhatta a nagyszámú közönség.

***

2016. január 08. - Szent Korona Ünnepség -

2015. január 10-én elõadást szervezett a Somogy Megyei Fiatalok Szentkorona Egyesülete Kaposváron a Megyeháza dísztermében. vitéz Hunyadi László a Történelmi Vitézi Rend fõkapitánya, vitéz Woth Imre a Koronaõrség parancsnoka elõadását hallhatta a nagyszámú közönség.

***

 

2015. január 09. - Szent Korona Ünnepség -

2015. január 10-én elõadást szervezett a Somogy Megyei Fiatalok Szentkorona Egyesülete Kaposváron a Megyeháza dísztermében. Dr. Zétényi Zsolt és a Szent Korona Jogrendje címû elõadását hallhatta a nagyszámú közönség.

***

2014. január 10. - Szent Korona Ünnepség -

2013. január 10-én elõadással és vetítéssel egybekötött elõadást szervezett a Somogy Megyei Fiatalok Szentkorona Egyesülete Kaposváron a Megyeháza dísztermében. Molnár V. József a magyar Szent Koronával kapcsolatban összegyûjtött kutatási eredményeit hallhatta a nagyszámú érdeklõdõ.

***

 

2013. július 04. - Szoborállítás a magyar édesanyák tiszteletére. -

2012 tavaszán a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesületének tagjai elhatározták, hogy egy köztéri szobor felállításával szeretnék tisztelegni a magyar édesanyák elõtt, akiknek a legdrágábbat, az életünket köszönhetjük. Terveink megvalósításához sok segítséget kaptunk, amely eredményként 2013. július 4-én a Kaposvártól 8 kilométerre található Szenna községben ünnepélyes keretek között került felavatásra az Emese álma- a magyar anyák tiszteletére címû szobor. Az ünnepi mûsort Czigány Tamás zselici népmûvész kedvcsinálója nyitotta meg, majd Szenna község polgármestere, Salamon Gyula köszöntötte az egybegyûlteket és mondott ünnepi beszédet. A Magyarok madara, segítsed néped! címû verset Gelencsér Zsolt adta elõ. Ezt követõen Jakó Gergely, a Somogy Megyei Közgyûlés alelnöke mondott ünnepi beszédet, amelyben a család szerepét, a szülõk tiszteletét, a hagyományaink megõrzésének fontosságát hangsúlyozta. A beszédek után a szobrot Salamon Gyula és Jakó Gergely együtt leplezték le. Az ünnepi mûsor keretében a szennai iskolások ének-és táncbemutatót tartottak, majd a Korona Énekkar elõadásában meghallgathattuk a Boldogasszony anyánk címû éneket. A szobrot az ünnepség keretében Gueth Péter református lelkész a jelenlévõket megáldotta. A mellszobrot Sörös Rita szobrászmûvész készítette, az ünnepség narrátora Péter Adrienn volt. A Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete külön szeretné kifejezni köszönetét a szobor felállításához nyújtott segítségért a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak, a Somogy Temetkezési Kft-nek, Szenna Község Önkormányzatának, a Fidesz Somogy Megyei Szervezetének és a Történelmi Vitézi Rendnek.

***

2013. február 12. - Könyvbemutató Kaposváron. -

2013. február 12-én elõadással és filmvetítéssel egybekötött könyvbemutatott szervezett a Somogy Megyei Fiatalok Szentkorona Egyesülete Kaposváron a Megyeháza dísztermében. . Berta Tibor a magyar Szent Koronával kapcsolatban 18 év alatt összegyûjtött kutatási eredményeit tartalmazó, Az Idõkód és Az Idõkód II. –Jézuspasszport címû könyveit mutatta be az érdeklõdõknek. A nagy létszámú közönség nem csak a szerzõ könyveit ismerhette meg, hanem a filmvetítést során érdekes, kevésbé ismert tényeket is megtudhatott a Szent Koronáról és a magyar történelemrõl. A közel két óra hosszú elõadást követõen az érdeklõdõk kéréseket tehettek fel, amelyre Berta Tibor válaszolt. Az elõadás lebonyolításához nyújtott támogatásért Egyesületünk köszönetet mond Gelencsér Attilának, a Somogy Megyei Közgyûlés elnökének és Jakó Gergelynek, a Somogy Megyei Közgyûlés alelnökének.

***

2013. január 10. - Szent Korona Ünnepség -

2013. január 10-én elõadással és vetítéssel egybekötött elõadást szervezett a Somogy Megyei Fiatalok Szentkorona Egyesülete Kaposváron a Megyeháza dísztermében. Pap Gábor a magyar Szent Koronával kapcsolatban összegyûjtött kutatási eredményeit hallhatta a nagyszámú közönség.

***

2012. december 21. - Kerecsen napi ünnepség. -

2012. december 21-én a Baranta Egyesület és a Somogy Megyei Fiatalok Szentkorona Egyesülete közösen emlékezett meg a milleniumi Kettõskereszt melletti téren a Kerecsen napjáról. A Kerecsen sólyom a fény madara, õseink az ünnep alkalmával röptették a sólymokat, hogy az emberek lelke (amely közel volt a sólyoméhoz), a sólymok közvetítésével közelebb kerüljenek az újjászületõ fényhez. Ez az ünnep a téli napforduló ünnepe és Õseink szokása szerint az újév kezdete. Ilyenkor a leghatalmasabb a sötétség, és a legerõsebb a sötét erõ. Azonban a legnagyobb sötétségben kell a fénynek megszületnie. A Kerecsen napi ünnepségen 120 ember vett részt, amelynek keretében a Gárdonyi Dalárda és Pataki Annamari által elõadott dalokat hallgathattak az egybegyûltek. Az énekek után máglyagyújtással idézte a fény megszületését, amely máglya körül késõbb táncházban vette kezdetét. A színvonalas mûsoron túl a szervezõk zsíros kenyérrel, forralt borral és teával látták vendégül a megjelenteket.

***

2012. szeptember 29. - Elõadás a magyar Szent Korona készítésének története. -

Az idei évben megtörtént a kapcsolatfelvétel a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete valamint a Szent László Király Lovagrend között, amelynek keretében egyesületünk tagjai egy rendkívül érdekes elõadás részesei lehettek Iharosban. A Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete mûködése során törekszik arra, hogy az Egyesületünkéhez hasonló értékrendû szervezetekkel építsen ki kapcsolatot. Ezen törekvésünk eredményeképpen ismertük meg Horvát Gyõzõt és személyén keresztül a Szent László Király Lovagrendet. A két egyesület kapcsolatának révén juthatunk el egy nagyszerû elõadásra. 2012. szeptember 29-én Iharos községben a Szent László Király Lovagrend nagymestere, Horváth Gyõzõ-aki egyben Iharos község polgármestere is-elõadást szervezett a Szent Korona készítésének történetérõl. A témában Rónai Attila kaposvári ötvös mester-aki országos szakmai elismertségét többek között a magyar Szent Korona pontos másolatának elkészítésével is kiérdemelte- tartott elõadást a megjelenteknek. Az elõadás színvonalát emelte, hogy Rónai Attila a Szent Korona pontos másolatát elhozta az elõadásra, amelyet a megjelentek közvetlen közelrõl is megtekinthették. Az elõadás ideje alatt a Szent László Király Lovagrend fiatal tagjai korhû ruhában díszõrséget álltak a Korona mellett. Rónai Attila az elõadásának elsõ részében a Szent Korona történetérõl beszélt, majd fényképekkel segítségével bemutatta a Korona másolatának teljes munkafolyamatát.

***

2012. szeptember 17. - Szántai Lajos elõadása a kaposszentjakabi bencés monostornál. -

2012. szeptember 17-én Szántai Lajos magyarságkutató tartott elõadást kaposszentjakabi bencés monostor romjánál, rámutatva a helyszínen lezajlott történelmi esemény jelentõségére a magyarság életében. A Szent Jakab-hegyen felépített bencés apátság jelentõsége abban is áll, hogy 1067-es felszentelésén a korabeli magyar társadalom két kiemelkedõ alakja, Salamon király és Imre herceg is részt vettek. 2012. szeptember 17-én Szántai Lajos magyarságkutató tartott elõadást kaposszentjakabi bencés monostor romjánál, rámutatva a helyszínen lezajlott történelmi esemény jelentõségére a magyarság életében. Az elõadó elmondta, hogy a román stílusban épült bencés monostort egy fennmaradt oklevél tanulsága szerint 1061-ben alapították. Az alapító okirat szerint az apátságot 1061-ben a Gyõr fia, Ottó somogyi ispán alapított a Szent Jakab-hegyen, ahol már korábban is állt egy templom. A korábbi templom ebben az idõben már rossz állapotban volt, ezért határozta el Ottó, hogy új templomot épített a helyen. A Szent Jakab-hegyen felépített bencés apátság jelentõsége abban is áll, hogy 1067-es felszentelésén a korabeli magyar társadalom két kiemelkedõ alakja, Salamon király és Imre herceg is részt vettek. A magyarság vezetõ csoportját már ebben az idõben is megosztotta a kérdés: milyen irányú külpolitikai kapcsolatrendszert építsen az ország? Melyik külpolitikai elképzelés képes biztosítani Magyarország hosszútávú fennmaradását és gyarapodását: a Nyugat-Európához fûzõdõ kapcsolatok erõsítése vagy inkább az ország önállóságának minden áron való védelmezése lenne a célravezetõbb. Mindkettõ elképzelés támogatására erõs csoportok szervezõdtek a magyar hatalmi eliten belül, amelyek saját igazukról próbálták meggyõzni a másik oldalt. A legerõsebb nyugat-európai nagyhatalommal, a Német-Római Császársággal való együttmûködés gazdasági fellendülést és békét jelentett volna az országnak. Az ország önállóságának elõtérbe helyezését szorgalmazó csoport viszont azzal érvelt, hogy Magyarország európai mértékkel mérve is erõs ország, amelynek nem kell alárendelt szerepet betöltenie semmilyen más hatalommal fennálló viszonyban. A monostor felszentelésén megjelent két államférfi, Salamon király és Imre herceg az ország jövõjének szempontjából létfontosságú, két különbözõ irányzatot képviselte, ezért volt történelmi jelentõségû kettõjük találkozása a Szent Jakab-hegyen. A monostor felszentelésekor létrejött találkozójuk volt az utolsó olyan alkalom, amikor a két, egymással szemben álló csoport ezen államférfiak vezetésével próbálta a konfliktust békésen megoldani.

***

2012. május 27. - Hõsök napi megemlékezés Kaposváron. -

A magyar nemzet hosszú, nehéz, küzdelmes történelme során, a honfoglalás és Szent István király ezer esztendõvel ezelõtt történt államalapítása óta a haza megszámlálhatatlan fia és leánya harcolt fegyverrel vagy anélkül Magyarország, a magyar nemzet védelmében, illetve vállalt vértanúságot a hazáért. Tetteik nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy fennmaradt a magyar nemzet és a magyar állam. A magyar Országgyûlés 2001-ben nyilvánította a Magyar Hõsök Emléknapjává május utolsó vasárnapját, hogy ezen a napon emlékezzünk meg azokról a bátor emberekrõl, akik életüket adták a Hazáért. 2012. május 27-én szentmisével egybekötött megemlékezést tartottunk a kaposvári Hõsök templománál, ahol Gelencsér Attila, a Somogy Megyei Közgyûlés elnöke, a kaposvári közélet képviselõi, civil szervezetek és a történelmi egyházak helyezték el az emlékezés virágait. Gelencsér Attila beszédében emlékeztetett arra, hogy a korábbi nemzedékek önfeláldozó, megalkuvás nélküli, bátor küzdelme nélkül talán ma nem is létezne Magyarország. Éppen ezért a mai nemzedéknek kötelessége fejet hajtani õseink elõtt,akik áldozatkéssége nélkül ma nem élhetnénk békében és szabadságban. A magyar Országgyûlés a hõsök elõtti méltó emlékez érdekében megalkotta a 2001. évi LXIII? törvényt, hogy ilyen formában is kifejezze az utókor háláját a Hõsök elõtt. Az ünnepség végén az emlékezés koszorúját helyezte el a hõsök emlékmûvénél Gelencsér Attila.

***

2012. február 24-25. - Wass Albert 25 órás elõadó est. -

Egyesületünk a lebonyolításban vállalt szerpet és segítette az Éléstár egyesületet. 2012.február 24-én, pénteken 18 órától február 25-én, szombaton 19 óráig Kaposváron, a Szent Imre u.14.sz. alatti ún. "Pártok Háza" Nagytermében. Immár 4.alkalommal rendezte és szervezte meg az ÉLÉSTÁR Egyesület Kaposvárott az éjjel-nappal folyó, s a résztvevõktõl már-már hõsies kitartást követelõ felolvasási rendezvényt Wass Albert mûveibõl. A civilek, pontosabban civil magyar hazafiak által rendezett - a kaposvári kulturális életben magyar szívvel kiemelkedõ eseményen- mintegy kétszázan vettek részt, s ebbõl 59 fõ regisztrált felolvasó volt. A felolvasók jórésze többször is vállalta a fellépést. A legfiatalabb Wass Albert hívõ 7 éves, míg a legbölcsebb egy 80 éves hölgy volt. Szombaton a rendezvény lélekemelõ minõségét emelte az a fél óra, amikor a civilek meghívására megjelent Wittner Mária, az 1956-os forradalom és szabadságharc szabadságharcosa, az antikommunista forradalom nagyszerû személyisége. Nemzetes Asszonyunk felolvasta Wass Albert Nagypénteki sirató címû lélekmarkoló versét, és néhány szót szólt a fiatalokhoz és nem fiatal magyarokhoz. Ennek lényege, hogy Magyar Hazánkat keresztre feszítették gonosz, sátáni erõk, de közeleg a Magyar Feltámadás! Wittner Mária kiállt a magyar irodalom, a magyar kultúra egységéért, és csatlakozva az elõzõ este közfelkiáltással elfogadott NAT-tal kapcsolatos Nyilatkozathoz külön felhívta a vendégek figyelmét Sajó Sándorra. bõvebben a kaposváritükör honlapon.

***

2012. február 21. - Rózsás János a Gulág táborairól tartott elõadást. -

Rózsás János sok fiatal elött tartott elõadást a Klebelsberg kollégum aulájában a GULÁG táborokról mely jellemezte azt a korszakot. Az egyesület hívta meg Rózsás Jánost, hogy tartson elõadást a fiatalok számára. A megemlékezés a diákok mûsorával kezdõdött amit egy rövid felvezetõ követett Rajnai Miklós méltatta Rózsás Jánost A megemlékezésrõl készült videofelvételt megtalálhatják egyesületünk honlapján a hírek menüpont audio-video almenüben.

***

2012. január 07. - dr. Bakay Kornél professzor Szent Korona elõadás . -

Egyesületünk minden évben igyekszik méltó módon megemlékezni a magyar Szentkorona hazatérésének évfordulójáról. Ezen szándéktól vezérelve 2012. január 7-én emlékeztünk meg a Szentkorona hazatérésének 34. évfordulójáról. Rendezvényünkre a Somogy Megyei Önkormányzat épületének dísztermében került sor, amelyet teljesen megtöltöttek az érdeklõdõk. Az esemény házigazdái dr. Sárhegyi Judit és Tóth István, egyesületünk alapító tagjai voltak. Az ünnepség kezdetén a Szentkorona és koronázási jelvények másolatainak bevonulásával vette kezdetét, amelyek mellett hagyományõrzõ huszárok álltak díszõrséget. A Korona bevonulását követõen a Korona Énekkar elénekelte nemzetünk jelenlegi és régi himnuszait. Jakó Gergely, a Somogy Megyei Közgyûlés alelnöke köszöntötte a megjelenteket, aki felhívta a jelenlévõk figyelmet, hogy napjaink zûrzavaros világában a nemzeti öntudat, értékek és hagyományok megismerése, ápolása elengedhetetlenül fontos, mivel csak a lelkében erõs, egészséges nemzet lehet sikeres a történelem színpadján. Az ünnepi mûsor keretében Gelencsér Zsolt egy Juhász Gyula verset szavalt el, majd Varga Tibor: Volt egyszer egy királyság címû verse hangzott el. Váli Csilla Ábrányi Emil versét szavalta el, a Gárdonyi Dalárda nemzeti érzelmû dalokat énekelt. Az ünnepség keretében Dr. Bakay Kornél professzor Szentkorona a tények tükrében! címû elõadásának keretében valós tényekkel ismerkedhettek meg a jelenlévõk. A professzor úr elõadása kezdetén leszögezte, hogy történelmi elméletek vitája helyett tisztán tényeket kíván elmondani a Szentkoronáról. Az elõadás során rengeteg történelmi, kulturális, mûszaki ténnyel került alátámasztásra, mennyi hamis információ kering a Szentkoronával és a magyarság történetével, eredetével kapcsolatban. Az ünnepség zárásaként a Korona Énekkar elõadásában hallgathattuk meg a Szózatot és az Ott ahol zúg a négy folyó c. dalt, majd a Szentkorona ünnepi díszkísérettel elhagyta a termet. Az ünnepségrõl készült videofelvételt megtalálhatják egyesületünk honlapján a hírek menüpont audio-video almenüben.

***

2011. november 26. - Az egyesület támogatásával Visnyeszéplakon Szent Korona elõadás . -

A Visnyeszéplakiak Róani Attila ötvösmûvész elõadását hallhatták. Rónai Attila ötvösmester nagyon érdekes, és részletekbe menõ elõadását hallhatták a Visnyeszéplakiak amit meglepõen sok fiatalt érdekelt, és közben a magyar történelem legkiemelkedõbb koronájának eléggé viszontagságos sorsáról hallhattak az érdeklõdõk. Rónai Attila szerint nagy bizonyossággal a koronát Bizáncban készítették pontos tervek szerint, és egyszerre, egy mûhelybõl került ki. A római pápa adhatta I. István királyunknak. Azóta a koronából kiszedték a drágaköveket, és eltávolították róla a Szûz Mária zománcképet.

***

2011. október 16. - Az egyesület fõtámogatója volt a kórustalálkozónak Kaposvár-Toponáron. -

Az egyesület fõtámogatója volt a Katonadalok fesztiváljának. Egyesület az énekesek és a vendégek számára a fesztivállal párhuzamosan tartandó fõzõversenyen is részt vett. Az egyesület által fõzött csülökpörkölt dr. Dániel Attila kinevezett Fõszakács vezetésével különdíjas lett a több csapattal induló versenyen. Hogy jól sikerült azt pont az bizonyítja, hogy szinte a leghamarabb lett a bogrács kiürítve

***

2011. szeptember 25. - Az egyesület Visnyeszéplakon vendégeskedett. -

Az egyesület meghívást kapott Visnyeszéplakra, ökofaluba, kemencés kenyérsütésre, kötetlen beszélgetésre kapcsolat építésre. többfajta frissensült kenyeret kóstoltunk meg, a háziak bemutatták elõttünk, hogy hogyan élnek, a nyugodt természetközeli élet az egészséges életmód, gyógynövény termesztés régi szinte már elfeledett kézmûves ipar, az elképzeléseik szerint ezen az úton szeretnének járni, amihez a segítségünket szívesen fogadják.

***

2011. július 21. - A nándorfehérvári diadalra 555. évfordulójára emlékeztünk. -

1456. július 21-én a Hunyadi János vezette magyar védõk döntõ gyõzelmet arattak Nándorfehérváron II. Mehmed török szultán tízszeres létszámfölényben lévõ serege felett. A gyõzelem hatására Magyarország 70 évre megszabadult a török megszállás veszélyétõl és az 1526-os mohácsi csatavesztésig sikeresen õrizte függetlenségét az Oszmán Birodalommal szemben. A törökök várható támadásának hírére III. Callixtus pápa rendelte el a harangok megkongatását délben. Mire a pápai rendeletet kihirdették Európában, a nándorfehérvári csata már lezajlott, annak híre a rendelettel együtt terjedt el a kontinensen. A déli harangszó így a magyar katonák hõsies helytállására emlékezteti azóta is az egész világot. A nándorfehérvári diadal hõseire emlékeztünk 2011. július 21-én, a gyõzelem 555. évfordulóján. Az emlékmûsor keretében a Gárdonyi Géza Általános Iskola nõi énekkara dalokat adott elõ, valamint hazafias érzelmû verseket hallhatott a közönség. A megemlékezés a hazaszeretet, az önfeláldozás és az összefogás fontosságát hangsúlyozta, hiszen a magyar védõk hazaszeretete, Dugovics Titusz és társainak önfeláldozása és a korabeli magyarság összefogása Hunyadi János vezetésével tették lehetõvé a világraszóló gyõzelmet.

***

2011. július 17. - Ünnepi szentmise Eddén. -

Egyesületünk céljai között kiemelt szerepet játszik a magyar történelem emlékének, hagyományainak ápolása, az értékalapú közösségteremtõ szándék támogatása. Ezen célok elõmozdítása érdekében Egyesületünk 3 festményt- egy Szent Erzsébetet, egy Krisztust valamint egy Máriát és a kisdedet ábrázoló festményeket- adományozott Edde község ökumenikus templomának. A festményeket N. Galambos Mariann kaposvári és Vékony Miklósné csokonyavisontai festõmûvészek ajánlották fel a templom javára, amelyek átadására 2011. július 17-én ünnepi szentmise keretében került sor. A festményeket a szentmisét celebráló római katolikus pap megáldotta és azok elhelyezésre kerültek a templom falain.

***

2011. június 04. - Székely-Magyar rovás írásos helység névtábla avatás. -

2011 junius 4 én civil kezdeményezésére Kaposvár határában Kanizsa felé menõ út mellé, a városba bevezetõ szakaszán Székely-Magyar rovás írásos 'ravsopak' név táblát avattunk. Az esö sem tudta szétverni az isten szabad ege alatt tartott jó hangulatú ünnepséget. Fel lehetne tenni a kérdést,hogy miért?Ki tudja elolvasni? Mi a jelentõsége? Nem nekünk kell erre magyarázatot adni. Szerintünk több mint jaj kiáltás, annál sokkal több, hiszen nemzetünk a tudás népe. Ösi írásunk példa értékû elhazudott történelmünk része! Köszönet érte!

***

 

 

2011. március 22. - Teljesség, kiesés, hazatalálás. -

Hintalan László.

Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete és az Örökség Egyesület által meghívott elóadó Hintalan László. elemezte a mai világképet. A majd 3 órás elõadás lekötötte a zsúfolásig megtelt terembenlévõ halgatóság figyelmét. Világméretû technikai csúcsteljesítmények és világméretû ökológiai tragédiák. Kérdés: van-e összefüggés e kettõ között, mi ennek az összefüggésnek a lényege és milyen mélyen érinti ez magát a Teremtést? Az elõadás sorozatban életünk minden fontos elemét megvizsgálja ebbõl a szempontból az elõadó. Államforma, hadviselés, jog, pénzgazdálkodás, kereskedelem, közlekedés, hírközlés, rítus mûvészet, nemiség, emberi kapcsolatok, magyarságismeret, történelem, földmûvelés állattartás, táplálkozás, településszerkezet, építészet, mesterség, ipar, munkahely, viselet, öltözködés, születés, gyógyászat, nyelv, nevelés oktatás, Isten A vizsgálati módszer nem egyéb mint "A mindenséggel mérd magad" egyetemes tétele!

***

2011. március 14. - Gyermekrajzok a huszár! -

Molnár V. József

Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete és az Örökség Egyesület által meghívott elóadó Molnár V. József. elemezte a gyermekrajzokon a Huszárt. A hosszú hétvége ellenére szépõ számmal akadt érdeklõdõ az elõadásra amiben Molnár V. József a gyermekek rajzain megjelenõ huszárt elemezte a Huszár a férfiasság jelképe a létrázó jellem a felfelé törekvés jelenik meg.

***

2011. február 14. - Gyermekrajzok a fiú -

Molnár V. József

Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete és az Örökség Egyesület által meghívott elóadó Molnár V. József. elemezte a fiú gyermekrajzokat. A szálkák, sugarak, vonalak az apát jelképezik. Késõbb az apa lesz a képeken a nap, a sugárzó. Jó, ha nevet. A kicsiknél mindig van arca az égitesteknek. Az anya a hold, a gyerek a csillag. A fiúk inkább térbeli játékokat választanak, ha mégis rajzolnak akkor várat, tornyot, lovagokat és égig érõ létrát rajzolnak legszívesebben. a Fiúnál fontos még a sebesség élménye is. A nagyobbacska, hat év körüli gyermekeknél a felülnézet megjelenése mindig jó, biztonságos rálátást jelent az életre.

 

 

***

2011. január 22. - Balatonboglár -

Regionális ifjúsági egyesületek találkozója.

Egyesületünk több más a fiatalokkal foglakozó egyesülettel együtt vett részt a rendezvényen a munka megbeszélés célja a hogy minél hatékonyabban tudják összefogni a régióban az ifjúsági szervezeteket, bemutatni munkályukat, összetartani, és felfuttatni a boldogulásukat elõsegíteni. több gondolkodtató hozzászólás után látrejött egy vázlat ami alaplyán tovább folyik a munka.

***

2011. január 21. - Nagykanizsa -

Pap Gábor

Egyesületünk a nagykanizai Örökség Egyesület meghívásnak tett eleget, mikor több taggal is részt vett Pap Gábor mûvészet történész elõadásán. 2011. január 21-én Nagykanizsán a Icai Fekete kövekrõl hallhatun 3 órás elõadáson a zsúfolásig megtelt teremben. Az egész 1961-ben kezdõdõtt mikor egy Földcsuszamlás alkalmával különös kõvek kerültek elõ Ica várostól 40 kilométernyire. Szóval a közelben több inka és preinka sírt is találtak már. Holdvilágos éjszakákon ásóbotokkal felfegyverezve, és arcukat elkendõzve (a sírok esetleges bûze miatt), amulettekkel védve magukat az elõreláthatatlan rontás ellen csendben végzik ma is feltáró munkájukat a leletgazdag vidéken. Ebben a környezetben kerültek elõ a híres icai vésett kövek (gliptolitok). A folyamatosan elõkerülõ icai kövek lassan magángyûjteményekbe vándoroltak, az archeológusok eközben ügyet sem vetettek rájuk. Az elsõ gyûjtõk Carlos és Pablo Soldi voltak, majd a híres építész, Augurto Calvo is megszállottjává vált a rejtélyes köveknek. Calvo egyébként akkoriban a Nemzeti Mérnöki Egyetem rektora volt, és nem hiszem, hogy hírnevét kockáztatta volna az icai kövek miatt, ha nem tartotta volna valódiaknak õket. Végül 1966-ban Dr. Javier Cabrera Darquera (+2001) is szembesült a kövek misztériumával. Ez az orvos azután valósággal a rabjává vált a kövek talányának, és élete hátralevõ részét ezeknek a megfejtésére szánta. Saját pénzén hatalmas gyûjteményt halmozott fel (11 ezer példányt gyûjtött össze), majd saját múzeumot rendezett be a kövek számára, hogy minden érdeklõdõ bátran hozzáférhessen. 1976-ban könyvet is adott ki Az icai vésett kövek üzenetérõl címmel.

***

2011. január 05. - Szent Korona ereje -

Szántai Lajos

Egyesületünk a somogyi Megyehét keretén belül emlékezett meg a Szentkorona hazatérésének 33. évfordulójáról. Az ünnepi megemlékezést fényét a Szentkorona másolatának ünnepélyes bevonulása és Szántai Lajos mûvelõdéstörténész elõadása emelte. 2011. január 5-én emlékeztünk a magyar Szentkorona hazatérésének 33 évfordulóját. A jeles alkalom megünneplésére az idei évben a somogyi megyehét keretében, a Megyeháza dísztermében került sor. A megemlékezés kezdetén korabeli huszárok kíséretében bevonult a Szentkorona másolata és a koronázási ékszerek. Az ünnepi rendezvény elõadója Szántai Lajos mûvelõdéstörténész volt, aki elõadásban részletesen bemutatatta a Szentkoronának a magyar történelemben, a magyarság megmaradásában és a magyar jövõben betöltendõ szerepének jelentõségét. Az elõadó korabeli idézetek és bizonyítható történelmi tényekkel támasztotta alá, hogy a Szentkorona nem csak egy koronázási ékszer, hanem eszmeiségével a magyarságnak mindig reményt és támaszt jelentõ „személy”. Ezt mutatja az a tény is, hogy a világon csak a magyaroknak van szent koronájuk, más népek és nemzetek királyi ékszert nem tekintenek szakrális tárgynak és nem is illetnek szent jelzõvel. Szántai Lajos felhívta a figyelmet, hogy sok, történelmileg nem bizonyított adattal próbálják a Szentkorona szent jellegét és a magyarság történelemben játszott szerepét kisebbíteni, relativizálni. A magyarság egymást követõ nemzedékeinek felelõssége, hogy ezeket a hamis tényeket ne fogadja el és merje a saját útját járni.

***

2011. január 05. - Képzõmûvészeti kiállítás -

Szántai Lajos

2011. január 05-én a Egyesületünk rajz és képzõmûvészeti pályázatot hirdetett Szent István király és a Szentkorona tiszteletére tanulok és felnõttek részére, amely pályázat a beérkezett pályamûvek számának tekintetében minden elõzetes várakozást felülmúlt. Rajz és képzõmûvészeti pályázatot hirdetett a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete, valamint az Együd Árpád Mûvelõdési Központ közösen Szent István király és a Szentkorona tiszteletére tanulok és felnõttek részére. A meghirdetett pályázatra minden elõzetes várakozást felülmúlva több, mint száz pályázat érkezett, nem csak megyénkbõl és Magyarországról, hanem többek között Erdélybõl és Délvidékrõl is! A pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére a Megyei és Városi Könyvtár kiállítótermében került sor 2011. január 5-én. A kiállítást Szántai Lajos mûvelõdéstörténész nyitotta meg, aki örömét fejezet ki, hogy a felnövekvõ generációk igenis õrzik a Szentkorona eszmeiségét és nem csak valamely történelmi ereklyének tekintik, hanem a magyar történelem szerves részének. A legjobb beérkezett pályamûveket általános-és középiskolai, valamint felnõtt kategóriában lettek díjazva.

***

2010. december 07. - Fejedelmi örökség Somogyban-Vashatalom és írásbeliség -

Stamler Imre

2010. december 07-én az Örökség Egyesület és a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete szervezésében Stamler Imre tartott elõadást, Fejedelmi örökség Somogyban-Vashatalom és írásbeliség címmel. Az elõadó a Somogyfajszon megtalált ezer éves vaskohókról és azok történelmi jelentõségérõl beszélt hosszasan. Stamler Imre lemondta, hogy ilyen jelentõségû régészeti lelet Magyarország ismertségét növelhetné az egész világon, hiszen hasonló kincseket nem sikerült sehol máshol ilyen jó, mûködõ állapotban megtalálni. A vaskohók száma, technikai fejlettsége bizonyítja, hogy a magyarok mûszaki tudása a Honfoglalás korában messze meghaladta minden más nép tudását, lehetõségét.

***

 

2010. november 29. - Gyermekrajzok üzenete -

Molnár V. József

2010. november 29-én az Örökség Egyesület és a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete szervezésében Molnár V. József folytatta érdekes elõadását a gyermekrajzok üzenetérõl és azok mondanivalójáról. Az elõadó gyermekrajzok segítségével mutatta be, hogy a gyermekek belsõ világában meglévõ hit rajzaikon hogyan jelenik meg, és melyek azok a szimbólumok amelyek a világon minden gyermek származásától, kultúrájától és környezetétõl függetlenül ugyanazt rajzolja hatéves koráig. Az ember azt gondolja, hogy minden nép egyforma, azonban ez nem igaz, mert vannak népek, amelyek az Istentõl ajándékba kapott õsképeket nem becsülik. A magyarság nem tartozik ezen népek közzé, mûveltségét tekintve kitüntetett helyen van, a legelsõ az európai környezetben. Felnõtt társadalmunk is tiszteli ezeket a jeleket, bár ez a tisztelet nem a civilizált társadalomra, hanem a paraszti mûveltségre vonatkozik, amelyik a mai napig megtartotta a hagyományokat. Az elõadás csaknem 2 órásra sikerült, amelynek felében az érdeklõdõk által hozott gyermekrajzokat elemezte Molnár V. József.

***

2010. november 16. - Szkíta Aranykincsek -

Vitéz Hunyadi László

Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete és az Örökség Egyesület által szervezett elõadást a Vitéz Hunyadi László tartott filmvetítéssel egybekötött elõadást Egyesületünk felkérésére Szkíta Aranykincsek címmel. Az elõadó képek tucatjainak bemutatásával ismertette a szkíták arany- és fém megmunkálásának nagyszerûségét, mûvészi jellegét. A dísztárgyakon látható motívumok bemutatása során rengeteg hasznos történelmi és néprajzi ismeretek szerezhettek a résztvevõk.

***

2010. november 16. - Táblaavatás Kaposváron -

Vitéz Hunyadi László

A Somogy megyei és Kaposvári Fiatalok Szent Korona Egyesülete, Mementó alapítvány és a Vitézi Rend Somogy Megyei Szervezete emléktáblát állított a Vitézi Rend megalakulásának 90. évfordulóján Kaposváron a Hõsök templománál. Az ünnepségen beszédet mondott Vitéz Hunyadi László és Bornemissza György törzskapitány. A beszédek után a jelenlévõk néma fõhajtással emlékeztek a Vitézi Rend történelmi szerepére és elhelyezték az emlékezés gyertyáit a tábla elõtt.

***

2010. október 12. - A lovas harcmûvészetrõl -

Dr. Kelemen Zsolt

Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete és az Örökség Egyesület által szervezett elõadást, A lovas harcmûvészetrõl Dr. Kelemen Zsolt. a hun harcmódóráról tartott elõadását hallgathattuk meg, képek és tárgyi eszközök bemutatásának kíséretében. Kassai Lajos bevezetõjét követõen az elõadás elsõ részében dr. Kelemen Zsolt részletesen beszélt a természet- állat- ember hármas összhangjának szükségességérõl, fontosságáról.

A mai ember szinte teljesen elveszítette kapcsolatát a természettel és az állatokkal, amellyel õseink évezredeken keresztül harmóniában éltek. Ezen a kapcsolat elveszítése napjainkra tragikus helyzetet idézet elõ világunkban, hiszen a környezetrombolás, az állatfajok tömeges eltûnése az emberi gondatlanság és kapzsiság egyik szomorú következménye. Az elõadás második részében közel 3000 évet „lovagolhattunk” vissza az idõben és végigjárhattuk a hun seregek útvonalát Belsõ-Ázsiától egészen a Kárpát-medencéig. Az elõadó térképek segítségével mutatta be, hogy a hunok hihetetlen nagyságú területet jártak be vándorolva, mekkora birodalmat hoztak létre hódításaikkal. Részletesen kitért a hunok harcmódórának bemutatására és az általuk alkalmazott új harcászati taktikai megoldásokra. Az elõadás záró részében helyszíni bemutatott láthatunk a hunok harci öltözékeinek, fegyvereinek rekonstrukcióiból. A vállalkozó kedvûek felpróbálhattak bõrbõl és fémbõl készített páncélt, sisakot, kézbe vehettek kardokat és más kézi harci eszközt. Érdekes volt látni, hogy kísérletek bizonyították, hogy a 2000 éves lelet alapján készített páncél mennyivel ellenállóbb volt napjaink modern védõfelszereléseinél.

2010. szeptember 21. - Szkíta-hun jelképrendszer -

Cey-Bert Róbert Gyula

Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete és az Örökség Egyesület által szervezett szkíta-hun jelképrendszerrõl tartott elõadást Cey-Bert Róbert Gyula. Az elõadó elõadása kezdetén gyakorlati példákon keresztül magyarázta el a jel és a jelkép közötti összefüggést és különbséget. A jel az emberek számára információt tartalmazó, de érzelmi hatást ki nem váltó ábrázolás, míg a jelkép az információn kívül érzelmi hatást kiváltani képes szimbólum.

Az õsi népek életében, mindenapjaiban a jelek és jelképek a mainál jóval nagyobb szerepet töltöttek be, azok kultúráját, gondolatvilágát is átszõtte, mindenapjaik része volt. Az adott nép eredetét, a közösséghez való tartozást, a világról alkotott képet, vagy a közösségben elfoglalt pozíciót a jelképek mögöttes tartalma jobban kifejezte a szavaknál. A különbözõ teremtés-elméletek, a természetfeletti világ megjelenítése, az adott nép eredetének magyarázata a szóbeli elbeszélése mellett a jelképek használatával öröklõdött tovább generációról generációra és ennek is köszönhetõ, hogy sok, ma már nem létezõ nép történetét a hátrahagyott jelképeiknek köszönhetõen ismerhetjük. Általában elmondható, hogy az ókori és középkori népek kivétel nélkül gazdag jelképrendszerrel rendelkeztek, de napjainkra már alig található olyan nép, amely õsei jeleit a mindennapokban használná. Ilyen népek a japánok, a kínaiak és a zsidók. Az elõadó felhívta a figyelmet arra, hogy napjainkban a közösséghez tartozás és a nemzeti öntudat erõsítése szempontjából a jelképek helyes értelmezésének és a mindennapokban történõ használata mekkora jelentõsséggel bírna. Az a nép, amely nem ismeri történelmét nem lehet sikeres. A történelmünk, szimbólumaink ismerete az elsõ lépés a magyarság meggyengült nemzeti öntudatának helyreállítása során.

 

2010. szeptember 10. - A magyar királysírok sorsa -

Hankó Ildikó

Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete és az Örökség Egyesület által szervezett elõadást: Hanko Ildikó, a Magyar Demokrata címû hetilap fõmunkatársa, a tudományos rovat vezetõje tartotta A magyar királysírok sorsa címmel.

2010. július 24-25. - Magyar õstörténet új alapokon -

2 napos elõadássorozat

Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete mint meghívott vendég vett részt az elõadássorozaton a Balatonfenyves-Imremajorban a helyi 'kultúrközpont' teljesen tele volt számos érdeklõdõ és érdekes hozzászólások tarkították a a két napot nagyon tanulságos volt mint hallgatóság és az elõadóknak is végül is közös nevezõre jutottak abban hogy jobb lenne minél elöbb tisztázni a még kérdéses részleteket hogy mielõbb új és korrekt tankönyvekbõl nõjön fel az új generáció.

Megtudhattuk hogy az Ösmagyarok vallás kifejezése a keresztényseg felvétele elötti magyar hitvilágot jejenti, mindazokat amitologiai képzeleteket, tényeket és a vikág keletkezése és müködtetésére elgondolásokat mitologia többnyire egy egységes mitologia részét képezik. Záhonyí András Tatárlaki koronról megfejtése és xy betü kapcsolata az ösi jelek között, és meg emlékezett Lászlo Gyula régesz professzorról.

2010. május 29. - Emléktábla avatás kaposvár város díszpolgárának -

Gróf Apponyi Albert

Több egyesület és civil kezdeményezés melléállva megvalósult az emléktábla és ebben nagy része volt a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesületének és Juhász Tibor alpolgármesternek,

beszédet mondott Szita Károly polgármester és a Gróf unokája Gróf Pálffy István, Szita Károly felolvasta azokat a bizonyos mondatokat amiket góf Apponyi Albert mondott a haza védelme érdekében elhangoztak a Trianoni palotában... A Gróf unokája elmesélete a vívódásait és hogy nagyon bántaj hogy úgy álították be sokáig hogy egy nacionalista politikus volt ami Nem Igaz! a beszédek között Gál Laura énekeit hallhatuk.

 

 

 

2010. május 18. - Vitéz János esztergomi érsek jövendölései... -

Szántai Lajos

Az Örökség Egyesület és a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete szervezésében, folytatódott Szántai Lajos elõadása a világvége jóslatokkal kapcsolatosan Vitéz János-ból kiindulva

és a végén hozzá megérkezve egy átfogó képet kaphatunk mint a Jánosok éleslátásából mit katona és politikus és tanító az akkori kultúra egyik kiemelkedõ mecénásáról. Szántai Lajos hangot adott annak hogy kételkedik hogy a mai Esztergom és Székesfehérvár megegyezne a Mátyás király korabélivel... ez nagyon messzire vezet... azt a feltevését a korabeli utazók leírásából gondolja. a teltház elõtt tartott elõadás az ígéretéhez híven amit az elõadás elején megemlített hogy nem lesz hosszabb mint 3 óra az elõadás idõtartama épp hogy sikerült betartania…

2010. április 27. - Gyermekrajzok Üzenete II. -

Molnár V. József

Az Örökség Egyesület és a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete szervezésében Molnár V. József folytatta érdekes elõadását a gyermekrajzok üzenetérõl és azok mondanivalójáról. Az elõadó elmondta, hogy az ún. "a Pünkösdi Király/Királylány" a választáskor készült rajzok vetítették ki a gyermekekbelsõ világát, a világon minden gyermek származásától, kultúrájától és környezetétõl függetlenül ugyanazt rajzolja hatéves koráig.

Az ember azt gondolja, hogy minden nép egyforma, azonban ez nem igaz, mert vannak népek, amelyek az Istentõl ajándékba kapott õsképeket nem becsülik. A magyarság nem tartozik ezen népek közzé, mûveltségét tekintve kitüntetett helyen van, sõt, a legelsõ az európai környezetben. Felnõtt társadalmunk is tiszteli ezeket a jeleket, bár ez a tisztelet nem a civilizált társadalomra, hanem a paraszti mûveltségre vonatkozik, amelyik a mai napig megtartotta a hagyományokat. Az elõadás csaknem 2 órásra sikerült, amelynek felében az érdeklõdõk által hozott gyermekrajzokat elemezte Molnár V. József.

2010. április 17. - Kerektemplomok a Kárpát-medencében -

Gondos Béla és Molnár V. József

Az Örökség Egyesület és a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete szervezésében Sokakat érdeklõ kérdés a 'rotunda',Közös elõadás volt Gondos Bálának és Molnár v. Józsefnek a Kárpát-medence körtemplomairól.

Gondos Bélától megtudhattuk , hogy Kárpát-medencében, körülbelül 160 kerektemplom volt Az elõadást filmvetítéssel egybekötött építészeti bemutatót tartott. elõk között volt római Pantheon és Horezm területén létezõ Koy-Krylgan Kala kerekalakú templom /4-3 sz. kr.e./ Kerektemplomoknak /rounda/ történelmi és építészeti értékük igen jelentõs. Molnár V. József felhívta a figyelmünket hogy a kerektemplomok õse a jurták voltak és szakrális szerepük megmaradtak kerektemplomok /rounda/ világi célú épület is volt, ugyanis nem csak templomnak használták mai értelemben, vele és benne éltek. adott közösség megtartó helye volt. A rendezvény 14:00-kor kezdõdött és 19:30-kor lett vége. Meglepetésünkre Budapestrõl Húszfõs csoport érkezett az elõadás meghallgatására. Szünetekben egy kis italozás és mangalica zsíros kenyérrel és medvehagymával tudtuk mulatni az idõt. Köszönet Sümegh Nándornak és testvérének Fokváriné Zsuzsanának

2010. március 30. - Aki Õelötte Jár, a Dakota indiánok -

Dr. Simon Péter

Az Örökség Egyesület és a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete szervezésében Sokakat érdeklõ kérdés. Dr. Simon Péter õsi magyar nyomok észak-amerikai indián földön A magyarok és a Észak-amerikai indiánok népcsoportjainak kultúrájában fellelhetõ nagyon gyakran közeli vagy teljes mértékû megegyezésének

oly magas számuk hogy itt magyarázatul csak a közös tõrõl származás jöhet szóba!

2010. március 26. - Kell-e új Alkotmány?! címû elõadás-vitaest -

Dr. Boda Róbert ügyvéd

Az Örökség Egyesület és a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete szervezésében Sokakat érdeklõt vonzó vitaesten elhangzott, hogy kétféle Alkotmány létezik elsõ történelmi: angol Magna Charta, és a magyar Szent Korona Tan. Második a Függetlenségi Nyilatkozat.,

A nevezetes angol alkotmány az egyedülálló karriert futott be holott 1215 júniusában vezette be II. Vilmos az uralkodó is a fõrendek is a béke reményében fogadták el. Mai nap is érvényben van. Szent Korona Tan hívei szerint a felbomló törzsi szervezet, és a megyerendszer bevezetése szükségessé tette, hogy a Kárpát-medence szabad népeinek I. István jogi biztosítékot adjon kiváltságosoknak, jogainak megõrzésének. I. István Szent koronát mindenkori király fölé emelte. Imre herceghez intézett intelmei alapján. A Szentkorona Tan Magyarország történelmi, íratlan alkotmányának alapját képzõ hagyomány melyen a magyar állam eszméje alapul, és amely máig ható befolyást gyakorol az alkotmány közgondolkodásra. A Sacra Corona Kifejezés elõször 1256-ban jelent meg IV. Béla egyikoklevelében, az esztergomi fõszékesegyház számára kiállított kiváltságlevélben "a hazánk és a Szent Koronához hûtlenekkel... nekünk és a szent koronának engedelmeskedni kényszeríti" Írott alkotmány: az egyesült államok függetlenségi nyilatkozata:1776 július 4 Dr. Boda Róbert még elmondta a 1949-ben bevezetett sztálinista alkotmány, hogy és mûködik a mai napig. Az elõadás után heves vita alakult ki, bizakodva hogy új alkotmány bevezetése reményében.

2010. febuár 17. - Hogyan élt a magyarság a Kárpát-medencében? -

Andrásfalvy Bertalan

Az Örökség Egyesület és a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete szervezésében Az Örökség Egyesület és a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete szervezésében Sokakat érdeklõ kérdés, hogy õseink generációkkal ezelõtt hogyan élhettek a Kárpát -medencében. Erre a kérdésre válaszolt nagy számú érdeklõdõ elõtt Andrásfalvi Bertalan elõadásában.

Az elõadás keretében megtudhattuk, hogy a népi gazdálkodás, a szõlészet, a gyümölcstermesztés, az állattartás, az ártéri terület mezõgazdasági hasznosítása, a vízhaszonvétel és a vízgazdálkodás a XVIII. század végéig a természettel való együttmûködést jelentette. Ez az együttmûködés a XVIII. század végétõl a nagybirtokok, a kalmárok és a bécsi udvar érdekeit szolgálták. Az elõadó rámutatott, hogy a múltból csak akkor tanulhatunk jelenünk és jövõnk építése, alakítása érdekében, ha azt a lehetõségünk szerint teljes valóságában megismerjük.

2010. február 02. - Gyermekrajzok Üzenete -

Molnár V. József

Az Örökség Egyesület és a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete szervezésében Molnár V. József tartott érdekes elõadást a gyermekrajzok üzenetérõl és azok mondanivalójáról. Az elõadó elmondta, hogy az ún. „õskép” a magyarázata annak, hogy a világon minden gyermek származásától, kultúrájától és környezetétõl függetlenül ugyanazt rajzolja hatéves koráig.

Az ember azt gondolja, hogy minden nép egyforma, azonban ez nem igaz, mert vannak népek, amelyek az Istentõl ajándékba kapott õsképeket nem becsülik. A magyarság nem tartozik ezen népek közzé, mûveltségét tekintve kitüntetett helyen van, sõt, a legelsõ az európai környezetben. Felnõtt társadalmunk is tiszteli ezeket a jeleket, bár ez a tisztelet nem a civilizált társadalomra, hanem a paraszti mûveltségre vonatkozik, amelyik a mai napig megtartotta a hagyományokat. Az elõadás csaknem 3 órásra sikerült, amelynek felében az érdeklõdõk által hozott gyermekrajzokat elemezte Molnár V. József.

2010. január 28. - János: Jelnések Könyve -

Szántai Lajos mûvelõdéstörténész

Az Örökség Egyesület és a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete szervezésében Szántai Lajos mûvelõdéstörténész tartott elõadás a nagyszmban megjelent érdeklõdõk számára, a Világ Vége Jóslatokról.

János evangéliuma 'Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, õ volt kezdetben Istennél...' János magát a világ teremtését mondja el. Szántai Lajos A Jelenések könyvének szerkezetén, kezdetektõl a végéig hetes rndszer vonul végig, ettõl dinamikus, ugyanis van hét gyülekezet, hét lélek, hét csillag, hét angyal hét trombita szó és hét jajszó. Amikor a mélység Kútjából füst jön ki és még azt hiszem, hogy füst de már sáska lesz, amikor sáska, már olyanná válik mint a harcra elõkészített páncélozott ló, amikor azt hittem, hogy ló már oroszlán lesz a farka, és párduc a szája. Tehát túl dinamikusan pörögnek az események egy mozgo rendszer jelenik meg amiben a hét bolygó lesz.földrõl látható! Az elõadás 18:00-kor kezdõdött 21:00-ig tartott, a Pártok háza nagyterme teljesen megtelt érdeklõdõkkel.

2010. január 28. - Festmény kiállítás a Stühmer kávézóban -

Bemutatkozik A Sirály Art!

Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete szervezésében a fonyodi Sirály Art Képzõmûvész társulat festményibõl láthattun izelítõt.

2010. január 28-án 16:00-kor Jakó Gergely a Somogy Megye Közgyûlésének alelnöke nyitota meg a Festmény kiálítást. A kávázóba betérõk Fejes Anikó Teveliné Rezsõfi Gyöngyi, Egyed Emese, Csáki Krisztina és Gáborné Nagytenyvesi Valéria selyem- és olajfestményeit tekinthetik meg. De láthatóak egyéni - bõr és fapácos - technikával készített képek is. Összesen 23 festmény díszíti majd egy hónapon keresztül a mûvészektõl megtudhattuk hogy az immár 5 éve mûködõ mûvész kör most elõszõr jöttek el Kaposvára és szeretnének egy nagyobb tárlatot nyitni majd a közeljövõben akol a többi öszesen 14 képzõmûvész társuk is bemutatkozhat (rajztanárok, fafaragó, kerámikus, szönyegszövõ, üvegfestõ. az idei évadnyitójuk Fonyodon a Vigadó Téren a nyári galériában látható március 25-én, utánna Siófokon és Szántódon lesz kiállításuk.

2010. január 05. - A SzentKororna hazatérésének 32. évfordulójának megünneplése -

Dr. Prof. Rosta István professzor tartott rendkívül érdekes elõadást

Közös megemlékezést szervezett a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete és az Örökség Egyesület a Szentkorona hazatérésének 32. évfordulójára. A megemlékezés keretében Dr. Prof. Rosta István professzor tartott rendkívül érdekes elõadást a Korona külföldre kerülése, majd hazatérésének körülményeirõl, valamint a Korona eredetével kapcsolatos elméletekrõl.

2010. január 5-én Dr. Prof. Rosta István professzor úr elõadásával emlékezet meg a Szentkorona hazatérésének 32. évfordulójáról a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete és az Örökség Egyesület. A sûrû havazás ellenére a Pártok Háza nagytermét csaknem megtöltõ hallgatóság az elõadás elõtt ráhangolódás jegyében verseket és klarinét zenét hallhatott. Rosta István Professzor Úr a Korona hazatérésének történetével kezdte elõadását. Elmondta, hogy a koronát és a koronázási ékszereket 1944 októberében a koronaõrök elásták a budai várban, azonban a szovjet hadsereg elõrenyomulása miatt kiásták és Veszprémbe, Kõszegre, majd onnan Velembe szállították. A Korona 1945. március 27-én átlépte az osztrák-magyar határt és május elején Mattsee-nél amerikai kézre került. Az amerikaiak Fort Knox-ban õrizték és visszaszolgáltatása több mint harminc év után, Carter elnöksége alatt vált valóra. A Szentkorona hazahozatalának ünnepségén amerikai kérésre Kádár János pártfõtitkár nem vett részt, ezzel is szimbolizálva, hogy Cyrus Vance akkori külügyminiszter az amerikai nép nevében a „magyar népnek” és nem a Magyar Népköztársaságnak adta vissza a Koronát. Megtudhatuk az elõadáson, hogy a Korona hazatérésének elõkészítésében közremûködött Szent-Györgyi Albert, Nobel-díjas magyar tudós is. A Koronát szállító repülõgép 1978. január 5-én este 21 óra 30 perckor landolt a ferihegyi repülõtéren, ahol a történelmi keresztény egyházak akkori legmagasabb rangú vezetõi fogadták: Lékai László bíboros a katolikus, Barta Tibor a református egyházát képviselte. A Rákóczi induló elhangzása után a Korona az országgyûlés épületébe került, ahol másnap Cyrus Vance hivatalosan is átadta a magyar népnek.

2009.december 10. - Csepin Péter lovastúrája a Kazahsztánból -

Nagy érdeklõdés mellett a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete szervezésében Csepin Péter lovas hagyományõrzõ középkori ruhába öltözve tartott filmvetítéssel egybekötött élménybeszámolót.

Csepin Péter az idei évben történelmi zarándokutat tett Várpalotától Kazahsztánig majd onnan vissza Várpalotára. A hagyományõrzõk ezzel az emléktúrával elõdeinkre, a hazát keresõ magyarokra kívántak emlékezni. A túra egyik különlegessége volt, hogy a résztvevõk a teljes utat lóháton, korabeli ruhákban tették meg.

2009.december 04. - Megemlékezést tartottak a 2004. december 5-ei népszavazásról -

Az Éléstár Egyesület szervezésében.

2009. december 4-én 18 órakor megemlékezést tartottak a 2004. december 5-ei népszavazásról, amely rendezvény szervezésében a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete is tevékenyen vett részt.

A teltházas rendezvényre a Pártok Háza nagytermében került sor, amely fényét emelte Rónai Gábor ötvös mester, aki magával hozta a Szentkorona másolatát is. Az est keretében a résztvevõk gazdag kulturális mûsort láthattak, amelynek keretében versszavalás és ének is hallható volt. Az esemény tiszteletére Nagy Lajos 3 kilogramm súlyú, nemzeti színû szalaggal átkötött kenyeret készített. Az összejövetel végén az egybegyûltek a Berzsenyi parkban található Szabadság Angyala szobor elé vonultak, ahol elhelyezték a emlékezés gyertyáit.

2009.november 26. - A magyar nép õstörténete -

Elõadó: Dr. Kiszely István professzor.

A Polgári Nyugdíjas Egyesület, Örökség Egyesület, és a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete meghívta Dr. Kiszely István antropológus professzor Úrat egy elõadás ereéig Kaposvárra.

2009. november 26-én Egyesület meghívására Dr. Kiszely István antropológus professzor tartott elõadást a magyar nép õstörténete címmel a Pártok Háza nagytermében. A termet teljesen megtöltõ hallgatóság elõtt zajló elõadásban Dr. Kiszely István teljes körûen bemutatatta a magyarság történetét a kezdetektõl napjainkig. A Professzor Úr véleménye szerint egy népet a testi jegyei, szellemi és tárgyi kultúrája, valamint nyelve határozza meg. Különösen is kihangsúlyozta az étkezési szokásainkat fûszer világunk, népdalaink, táncaink õsi kódolását.

2009.november 19. - A nemesség kialakulása, az 1267-es dekrétum jelentõsége -

Elõadó: Dr. Béli Gábort, a Pécsi Tudományegyetem tanára.

Az Örökség Egyesület és a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesületének soron következõ összejövetelén 2009. november 19-én Egyesületünk ismét vendégül láthatta Dr. Béli Gábort, a Pécsi Tudományegyetem tanárát, aki elõadásában a kora középkori Magyarország történelmének egy újabb részét mutatta be. Az elõadás témája a nemessége kialakulása, az 1267-es dekrétum jelentõsége volt.

Idén márciusban már vendégül láthattuk Dr. Béli Gábort, a Pécsi Tudományegyetem tanárát, aki a Szentkorona-birtoktan témakörében tartott nagy sikerû elõadását. 2009. november 19-én újabb, a kora középkori Magyarország történelmének egy része került bemutatásra Dr. Béli Gábor által. Az elõadás témája a nemessége kialakulása, az 1267-es dekrétum jelentõsége volt. A Tanár Úr az államalapítás kezdetétõl a 13. század második feléig terjedõ idõszakban Magyarországon a társadalomban és az országot vezetõ hatalmi rétegben bekövetkezett változásokat mutatta be korabeli források segítségével. Az elõadás során megtudhattuk, hogy a gyakran szinonim kifejezésként használt „nemes” és „királyi serviens” rangok társadalmi státusza különbözött, ezért a két kifejezés összevonása, egybemosása helytelen. A 11. és 12. század magyarországi változásai nyomán különbözõ státuszú társadalmi csoportok alakultak ki, amelyek között gyakran jelentõs érdek összeütközések voltak. A társadalmi konfliktusok feloldása, az egyes csoportok jogainak elismerését, megerõsítését szolgálták az Árpád-házi királyok által kiadott dekrétumok. A II. András nevéhez köthetõ 1222. évi Aranybulla társadalmi hatásai és az 1241/42-es tatárjárás következményei felgyorsították a korabeli társadalom rétegzõdését, megváltoztatták a csoportok egymáshoz való viszonyát és érdekérvényesítõ képességüket. Az 1267-es dekrétum jelentõsége abban áll, hogy ez az okirat elõször nevesítette a nemességet, elkülönítve más társadalmi csoportoktól, valamint dokumentálta a társadalomi szerkezet átalakulását.

 

 

2009.november 05. - Tisztelgés FEKETE ISTVÁN író munkássága elött -

Elõadó: F. BODÓ IMRE Dombóvári FEKETE ISTVÁN MÚZEUM alapítója.

Az Örökség Egyesület és a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesületének soron következõ összejövetelén Egyesületünk 2009. november 12-én emlékestet szervezett megyénk szülöttjének, Fekete Istvánnak emlékére. Ebbõl az alkalomból F. Bodó Imre, a dombóvári Fekete István Kulturális Egyesület elnöke tartott nagyszerû elõadást a göllei születésû író munkáságát bemutatva.

Egyesületünk 2009. november 12-én emlékestet szervezett megyénk szülöttjének, Fekete Istvánnak emlékére. Ebbõl az alkalomból F. Bodó Imre, a dombóvári Fekete István Kulturális Egyesület elnöke tartott nagyszerû elõadást a göllei születésû író munkáságát bemutatva. Az elõadás keretében Fekete István több személyes tárgyát is megtekinthette a hallgatóság. F. Bodó Imre elõadásából megtudhattuk, hogy Fekete István 1900. január 25-én született Gölle községében, amelyet haláláig végtelenül szeretett. Az író hazájának Somogyot tartotta, íróasztalán szülõfalújának képe állt munkásságának utolsó percéig. Iskoláit Göllén, Kaposváron, Debrecenben és Óváron végezte. Írói munkássága Ajkán bontakozott ki, ahol 1928-tól vezetõ-gazdatisztként dolgozott. Gyermekei is Ajkán születtek, Edith 1930-ban, István 1932-ben. Elsõ könyve az 1936-ban megjelent Koppányi aga testamentuma, majd két évvel késõbb jelent meg a Zsellérek címû regénye, amelyet Egyetemi Nyomda nagydíjjal jutalmaztak. 1945 elõtt még három mûve arat sikert: Hajnal Badányban címû kisregény, az Öreg utakon és a Csí. A Rákosi-korszakban mellõzik írói munkáságát, 1955-ig keveset lehet róla hallani. A mellõzés oka, hogy a mély vallásossága és a világnézeti meggyõzõdésébõl fakadó munkássága nem volt összeegyeztethetõ a szocializmus eszméivel. Fekete István regényei két részre oszthatók: állatregényekre (Bogáncs, Lutra, Kele, Vuk) és ifjúsági regényekre (Téli berek, Tüskevár). A Tüskevár címû könyvét 1960-ban József Attila díjjal tüntették ki. Fekete istván 1970 június 22-én hunyt el Budapesten. 2004. augusztusában szülõfalújában, Göllén újratemették. Eddig 45 könyve jelent meg és 9 nyelvre fordították le mûveit. Jókai után a legnépszerûbb magyar írónak tartják.

2009.október 14. - Erdélyi len vászon ruha bemutató -

Az Örökség Egyesület és a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesületének soron következõ összejövetelén

Erdélyi lenvászon ruha bemutató, Török Hajnalka alkotásait, Bencsik András a Magyar Demokrata fõszerkesztõje nyitotta meg, a bemutatón a Kodály Zoltán általános iskola diákjai énekeltek, zenéltek és szavaltak, Török Hajnalka által készített ruhákban népi-táncosok táncát is élvezhette a közönség. utána körülbelül 2 órás kötetlen jó hangulatú beszélgetés a jelenlévõknek szellemi feltöltõdést és kitartást adott az elkövetkezendõ évekre. Köszönjük Bencsik Andrásnak gondolatait!

2009. szeptember 30. - Zenés est Balassi Bálint nyomában címmel -

Válogatás a Balassi Karddal kitüntetett költõk mûveibõl.

Kovács Gábor egy nagszerû zenés estét prezentált a jelenlévõknek.

A mûvek elhangzása elött jellemezte az éppen aktuális körülményeket, hogy a hallgatóság megértse és átérezze a költõk szándékát. Az igényes, akusztikus gitárral kísért elõadást köszönjük Kovács Gábornak.

2009. augusztus 28. - Árpád-házi Szent Erzsébet emlékhely Kaposváron, Tüskevári városrész -

Kaposváron ezidáig még nem létesült emlékhelye, utca, szobor, Árpádházi Szent Erzsébetrõl! Ezen szeretne most segíteni az egyesület.

Magyarok Nagyasszonya, Szent István, Szent Imre, Szent László, Árpád-házi Szent Margit – kedves magyar szentjeink, jócselekedeteikben példaképeink. Amikor Kaposváron templomot, utcát, vagy bármi mást az õ nevükre szentelünk, nekik emlékhelyet állítunk, az õ pártfogásukat kérjük

hétköznapjaink sürgés-forgásában, nehézségeiben, küzdelmeiben, hiszen õk ezekbõl a mindennapi „harcokból” gyõztesen kerültek ki. Személyük példája erõt ad, s ha elesünk, beléjük kapaszkodva új erõvel újra útnak indulunk. Kedves magyar égi pártfogóink sorából azonban itt Kaposváron valahogy kimaradt Árpád-házi Szent Erzsébet alakja. Talán a mostani válságos idõkre várt… Hiszen az õ idejében is jelen voltak éhínségek, betegségek, nyomor, árvaság, háborúk s viszályok. De ezek közepette kettõzte meg igazán jótetteit: adott kenyeret, kórházat, árvaházat, békét, mosolyt, vígaszt, gyógyszert, megbocsátást, tûrést és hûséget. Talán ezért született meg a gondolat, hogy Kaposváron, a Tüskevári városrész temetõjében, a keleti falnál, Szigetvári György építész tervei alapján, Berkesi Gyula népi-fafaragó szobrával elkészüljön egy neki szentelt emlékhely, melynek létrejöttéhez számítunk a civil szervezetek és a városban élõ emberek szíves adományaira. A Temetõ világokat összekötõ: a mindennapi, látható világ és a másvilág, a láthatatlan között feszülõ híd. Akárcsak szentjeink… Árpád-házi Szent Erzsébet, azon túl, hogy két országot, két külön világot: a magyart és a thüringiait személyében összekötötte, kössön most össze bennünket Kaposváron lakókat. A temetõben felállítandó alakja emlékeztessen bennünket is – még evilágon zarándoklókat – arra, hogy egyszer tõlünk is megkérdezik: Te mennyire szerettél? A képen az eredeti szobor makett változata látható (Berkesi Gyula népi-fafaragó mûve). Az elképze-lést az emlékhely és a szobor-állításról elsõnek a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete karolta fel az Örökség Egyesületével együtt. További támogatók: - Tüskevárért 2007 alapítvány, - Gelencsér Ferencné önkormány-zati képviselõ. Várjuk további egyesületek és magánszemélyek jószándékú ado-mányait! Információ: telefon: 06 20/405-2798 vagy további egyeztetés céljából az smkfsze@gmail.com e-mail címre.

2009. július 25. - Magyar Szer Zsippón -

A Bárdokútja Egyesület szervezésében tartott Magyar Szer egyik kiemelt vendége Dr. Papp Lajos, mindenkit lenyûgözõ elõadást tartott a magyarság eredetérõl

és mivel a vendéglátók meglepték a professzor urat, azzal hogy az elõadása alatt a Szent Korona másolata jelen volt, melyet Rónai Attila ötvösmester készített, ezért az elõadás végén egy rögtönzött fogadalomtételre került sor. Mivel egyéb okokból a Kaposvárra tervezett fogadalomtétel elmaradt, itt most pótolva lett. A Somogy megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesületének tagsága is szép számmal volt jelen. A fogadalmat körülbelül 100 fõ tette le. Dr. Papp Lajoson és a jelenlévõkön látszott a meghatódottság és a felelõsség átérzése. Ezt nagyon jó érzést bánhatják azok, akik távolmaradtak.

2009.június 17. - Versmondás-felolvasás kötetlen beszélgetés, Trianon hatása a költészetre címmel -

Az Örökség Egyesület és a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesületének soron következõ összejövetelén, versmondás-felolvasás, történelmi események elemzése, filozófiája.

Az elõadás 17 órakor kezdõdött és 19:30-ig tartott. Kezdetben hallhattuk az ifjú tehetségek versmondásait, felolvasásait. Közben Bartók István filozófus gondolatait és történelmi eseményeket értékelte ki a hallgatóság. A versekbõl túláradó fájdalom, csüggedés és a csak azért is, soha nem felejtünk, és az a jövõbe vetet hit érzõdött ki, hogy lesz majd igazságtétel. Az est végefelé már-már parázshangulatúvá vált a vita Nyári Lászlónak köszönhetõen. A vita Trianonból kifolyólag az, hogy mit azok az értékek amiknek valójában van tartalma és mondanivalója, és vajon a mostani generációk miket tartanak értéknek, és vajon az gyógyír lesz-e a trianoni sebre.

2009. május 29. - Megemlékezés Gróf Apponyi Albertrõl Kaposvár Díszpolgáráról -

A Kaposvári Polgári Nyugdíjas Egyesület és a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesületének soron következõ összejövetele, Megemlékezés Gróf Apponyi Albertrõl.

Megemlékeztünk Gróf Apponyi Albertrõl (1846. május 29. - 1933. február 7.) akit 1921-ben Kaposvár díszpolgárává választották. Az ünnepség Biczó Gábor klarinétmûvész elõadásával kezdõdött, aki Kodály Zoltán Hívogató Szent Imre tábortûzéhez címû mûvét adta elõ. A zenei élvezetek után Bartók István filozófus ismertette a megemlékezõknek a Gróf munkásságát, eredményben gazdag életútját Kultusz miniszterségét MTA tagságát. Az elõadás után az ünneplõk késõ estig tartó kötetlen beszélgetést folytattak Trianon következményeirõl, hogy hogyan éli meg a ma embere.

2009. május 21. - Dr. Domány Sándor Festõmûvész kiállításának megnyitója -

A Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesületének szervezésében. A Festõk Városa programsorozathoz kapcsolódva, 2009. május 21-én a Kupa Étteremben. A kiállítást Jakó Gergely, a Somogy Megyei Közgyûlés alelnöke nyitotta meg.

Nagy érdeklõdés mellett nyitotta meg a kiállítást Jakó Gergely elmondta és méltatta a mûvész érdemeit, s párhuzamot vont a festészet és az orvoslás között. Az alelnök jellemezte a mûvész festészetét, mivel saját bevallása szerint komoly érdeklõdéssel van a képzõmûvészet iránt. A Mûvész kezdetben fõként az impresszionisták voltak rá hatással, ami a mai napig rányomja bélyegét ecsetkezelésére. Késõbb más modern irányzatok is beépültek munkájába, mint például a szürrealizmus és a szecesszió. Festményei java része a mûteremben készül fényképek és vázlatrajzok felhasználásával. Az impresszionistákkal ellentétben nem törekszem a színek valós ábrázolására, hanem attól eltérve a megfelelõ atmoszféra kialakításával próbálja a hatást fokozni. " A fentieket figyelembe véve inkább vagyok expresszionistának tekinthetõ, mintsem impresszionistának, bár távol áll tõlem a szándék, hogy bárhová is beskatulyázzam magam. Némely festõ munkássága homogénnek tekinthetõ, ezzel szemben festészetem folyamatos változáson megy keresztül, szeretek az anyagokkal kísérletezni. Jelenleg Balatonbogláron élek és alkotok."

a Kiállítás állandó jelleggel látogatható a Kupa Borozóban.

2009. május 06. - Kanalas Éva elõadása Õsi hangok Ázsia szívébõl címmel -

Az Örökség Egyesület és a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesületének soron következõ összejövetele, Kanalas Éva elõadása-filmvetítése.

Filmvetítés témája az Ob és a Jenyiszej forrásvidékén készült felvételek bemutatása volt, 1996 júliusában jártak Dél-Szibériában, ott készültek a felvételek. Népdalgyûjtést végeztek az altaji falvakban. Az ott élõ kipcsák népek testvérei voltak a kunok, akik Magyarországon a 17 sz.-ig beszélték ezt a nyelvet. Vallásuk a sámánizmus, dalaikkal az isteneiket idézik meg. Énekeiket jellegzetes torokhangokon adják elõ. Társadalmi életük õsi hagyományokon alapszik. A dél-altaji Tuva Köztársaság a torokéneklés hazája. Kazakok laknak itt is, õk is a kunok rokonai, jurtában élnek, és fõként lovakkal foglalkozó nomád állattartók. A torokéneklés (kai)során énekeposzokat adnak elõ, kifejezetten csak férfiak. A tuva énekes és lovas nemzet, gazdag néphagyományokkal rendelkezik még napjainkban is. A filmvetítés végén egy igen érdekes és a mai ember számára szokatlan elõadást hallhatunk Kanalas Évától, amit a hallgatóság lélegzetvisszafojtva élt át. Köszönet a szervezõknek.

2009. április 25. - Egy napos kirándulás Keszthelyre -

A Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesületének idei év elsõ kirándulását szervezte meg 2009. április 25-én a Keszthelyre.

Az induláskor keletkezett jókedv kitartott a nap végéig, elsõ látnivaló Diás-sziget volt a Kis-Balaton Tájvédelmi Körzetben. Nagyon élvezetes és részletekbe menõ idegenvezetést kapott a csoport az éppen itt élõ és hajdanán a Kis-Balaton területén élt állatokról, és az itt élt Emberek (MATULÁK) hétköznapjairól. A csoport megtekintette Fekete István és még mások által is használt Diás-szigeti házat, mellette egy matulakunyhót. A Kis-Balaton után a keszthelyi kastélyt, hintómúzeumot, vadászfegyver múzeumot, és a makett vasútkiállítást néztük meg. A családias hangulatú kirándulás estig elhúzódott de a jó hangulatnak köszönhetõen észre sem lehetett venni, a kirándulás rendkívül érdekes és eseménydús volt, a kirándulóknak is sok újdonságot információt nyújtott. Köszönet a szervezõknek. A nagyszámú érdeklõdés miatt a következõ kirándulások is szervezés alatt állnak.

2009. április 07. - Beszélgetés, a költészet napjáról -

Elõadó Nyári László költõ, téma a költészet múltja és jelene.

A Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesületének idei elõadássorozatának újabb rendezvényére került sor 2009. április 7-én a kaposvári Kupa Borozóban. Az elõadást Nyári László költõ nyitotta és tartotta végig. A családias hangulatú vitaest késõ estig elhúzódott, de a jó hangulatnak köszönhetõen észre sem lehetett venni. Az elõadás rendkívül érdekes és magas színvonalú volt, a hallgatóságnak is sok újdonságot-információt nyújtott. Köszönet a rendezõknek. A nagyszámú érdeklõdés miatt szeretnénk havi rendszerességgel hasonló esteket szervezni.

2009. március 05. - Szentkorona birtoktan elõadás Kaposváron -

Dr. Béli Gábor professzor egyetemi docens

A Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesületének idei elõadássorozatának újabb rendezvényére került sor 2009. március 5-én a kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium nagytermében. Az elõadást dr. Béli Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Jogtörténeti Tanszékének docense tartotta a Szentkorona birtoktan témakörében. A Tanár Úr elõadásában beszélt a magyar államalapítás folyamatáról, a korabeli magyar állam struktúrájáról, a király központi szerepérõl. Korabeli írásos források segítségével illusztrálta, hogy az államalapítástól kezdõdõen a mindenkori király személye és a korona, mint a hatalom szimbóluma hogy viszonyult egymáshoz, majd több évszázados intervallumban milyen úton emelkedett ki a Szentkorona a többi koronázási jelvény közül, hogyan vált Szent István király koronája a magyar Szentkoronává. Az elõadás során a hallgatóság magyarázatott kapott arra, hogy a középkori magyar társadalmi struktúra miért nem volt azonos a Nyugat- európai feudalizmussal, milyen alapvetõ eltérések voltak a két rendszer között. A több mint egy órás elõadás rendkívül érdekes és magas színvonalú volt, a Szentkorona és a középkori magyar történelemben jártas hallgatóságnak is sok újdonságot, információt nyújtott.

2009. február 25. - A Szent Korona másolatának készítésérõl -

Rónai Attila ötvösmester

Rónai Attila ötvösmester nagyon érdekes, és részletekbe menõ elõadását hallhattuk, és közben a magyar történelem legkiemelkedõbb koronájának eléggé viszontagságos sorsáról hallhattak az érdeklõdõk. Rónai Attila szerint nagy bizonyossággal a koronát Bizáncban készítették pontos tervek szerint, és egyszerre, egy mûhelybõl került ki. A római pápa adhatta I. István királyunknak. Azóta a koronából kiszedték a drágaköveket, és eltávolították róla a Szûz Mária zománcképet.

2009. január 05. - Megemlékezés a Szent Korona hazahozataláról Rajnai Miklós történésszel -

Közremûködõ: Kovács Gábor lantmûvész és Gál Laura énekmûvész.

Megemlékeztünk arról, hogy a Szent Korona hazatérhetett 31 évvel ezelõtt. Rajnai Miklós nagykanizsai történész osztotta meg gondolatait az érdeklõdõkkel, hogy hogyan is történhetett meg ez a történelmi esemény, majd felhívta a figyelmünket a Nagykanizsán lévõ Trianon emlékmûre, ami egyedülálló a Kárpát-medencében. Az ünnepi mûsor másik fõszereplõje Gál Laura énekmûvész volt, énekével nagy örömet okozott a hallgatóságnak. Kovács Gábor Bonyhádról érkezett, Balassi Bálint megzenésített mûveit adta elõ énekét lanttal kísérte, ami szintén kellemes meglepetés volt a jelenlévõk számára. A megemlékezés 3 órán át tartott. Köszönet az elõadóknak és a hallgatóságnak!

2008. december 18. - Dr. Papp Lajos megajándékozása -

Dr. Papp Lajos szívsebész professzor adventi beszélgetésre hívta Kaposvár polgárait a Hotel Kapos konferenciatermébe. A vendéget dr. Mátrai Márta országgyûlési képviselõasszony köszöntötte, majd adventi dalokat hallhattunk a Szent Imre kórus elõadásában. Elhangzott a Professzor úr verse, Az én Miatyánkom is, majd egy Ady-vers következett. Mielõtt a Professzor úr elkezdte lebilincselõ elõadását, a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szent Korona Egyesülete egy faragott pásztorbotot ajándékozott a szívsebész professzor úrnak, munkájához jó egészséget és kitartást kívánt. Dr. Papp Lajos az ajándékot meghatottan fogadta: „Ezt a szeretetet, amelyet Kaposvár polgáraitól kaptam, sem megszolgálni, sem meghálálni nem tudom”. – mondta szerényen. Azt hiszem, a jelenlevõk tartoznak hálával a professzor úrnak, aki idõt és fáradtságot nem kímélve fáradozik hazánk sorsának jobbra fordításán. Teszi ezt önzetlenül, becsülettel, példát adva minden magyar embernek. „Legyünk büszkék arra, hogy magyarok vagyunk!” –kezdte elõadását, majd arról beszélt, hogy minden nagy nemzetnek van eredetmondája. Van eredetmondája a rómaiaknak, a zsidóknak és van a magyaroknak. De micsoda különbség van a magyarok és a többi nagy nép eredetmondája között! Róma úgy jött létre, hogy Romolusz legyõzte Rémuszt, a zsidóknál Káin megölte Ábelt. Testvérgyilkossággal kezdõdik egy nép élete! De Hunor és Magor együtt indultak, összefogva, vállvetve jóban-rosszban a csodaszarvas keresésére! Ez az összefogás, a testvéri szeretet összefogása hiányzik a mai magyar nemzetbõl. A történelemkönyvekben manapság szinte csak a negatívumokra hívják fel a diákok figyelmét nemzetünkkel kapcsolatban. Ez igen nagy hiba! A nemzet így amnéziában szenved, nincs múltja, és akinek nincs múltja, az elõbb – utóbb elvész. (Nem is oly rég valakik a múltat „végképp” el akarták törölni!) A nemzeti érzelem kiirtása tudatos – hívta fel a figyelmet Dr. Papp Lajos – és ebben nem szabad részt venni, hiszen a magyar nemzet semmivel sem rosszabb a többinél. A Kárpát-medence csodálatos otthont kínál számunkra, élni kell tudni a természet adta lehetõségekkel: amit meg tudunk magunknak termelni, azt termeljük meg! Ne hozassuk a fertõzött húst külföldrõl, ne legyünk Európa szemétlerakó helye, mert ennél mi sokkal különbek vagyunk, sokkal többet érünk! "Hétmillió életet áldoztunk már a sátánnak" – utalt a másik óriási nemzeti problémára vendégünk. Nem szabad megijedni a gyermekáldástól: „a gyerek, ha megszületett, fel is nõ!”, mert kevesen vagyunk, és sokan akarják a pusztulásunkat. Ne hagyjuk magunkat! Ahogy a professzor úr nyílt levelében írta – és ezt az elõadás kezdetén fel is olvasta: „Kérek minden Magyar Nemzethez tartozót, hogy hozzunk áldozatot Nemzetünkért! Ne fogadjuk el a hazugságot! Ne öljük meg magzatainkat! Mondjunk nemet a Gonosznak! Bocsássák meg bûneimet, fogadják el sokak számára érthetetlen döntésemet. ...és az igazság felszabadít! “ (Dr. Papp Lajos: Nyílt levél a Magyar Nemzethez) Adventi elõadását Pio Atya gondolataival zárta: "Magyarország egy olyan kalitka, amelybõl egyszer még egy gyönyörû madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsõségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú õrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erõsebben kérniük hathatós oltalmát országukra!"

2008. október 25. - Kirándulás az esztergomi bazilikába -

Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete fontosnak tartja, hogy más civil szervezetekkel összefogva minél több magánkezdeményezés valósuljon meg, így a Polgári Nyugdíjas Szervezettel összefogva kirándulást szerveztünk az Esztergomi Bazilikában tárlatvezetéssel, utána a Mária Valéria-hídon tett séta után Szentendrei kulturális jelentõséggel bíró belvárosát néztük meg.

2008. október 21. - Hogyan élt az utolsó jégkorszak után az õsember? -

Rendhagyó elõadást szervezett a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete, Eõry Béla kísérletezõ régész, korabeli eszközrekonstrukciók bemutatásával gazdagított történelmi elõadást tartott.

Az elõadáson idõrendi sorrendben bemutatásra kerültek az õsember által készített tárgyak, szerszámok, ékszerek. Elmondta, hogy hogyan is tudhatott ezekkel az eszközökkel életben maradni, és továbbfejleszteni az emberek civilizációját. A bemutatott eszközöket a régész saját kezûleg készítette 20 év leforgása alatt, kizárólag az õskorban ismert, használt anyagok, eszközök felhasználásával. Részletesen dokumentálta, hogy melyik darab mivel készült, és az elkészítés egyes szakaszai mennyi idõt vettek igénybe. Nemcsak eszközöket készített saját kezûleg, hanem korabeli ruhákat is állatbõrbõl. Az elõadás végén az érdeklõdõk közelrõl is szemügyre vehették az érdekes tárgyakat, és kérdéseket tehettek fel a régésznek.

2008. szeptember 12. - Szent Anna szoboravatás Kaposváron -

Meghitt ünnepség zajlott szeptember 12-én délután Kaposváron a Színház parkban. A Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete és a Szeretem Kaposvárt Mozgalom támogatásával Szent Anna szobor került a Színház park egyik élõ fájának üregébe.

Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete fontosnak tartja, hogy más civil szervezetekkel összefogva minél több magánkezdeményezés valósuljon meg városunkban. A szobrot Berkesi Gyula faragta, amely 70 cm magas és Szent Annát ábrázolja lányával, Szûz Máriával a karjaiban. A két szervezet a hit és a vallás fontosságára szeretné az emberek figyelmét felhívni. Napjainkban, amikor a csüggedés, a fásultság sokunkon erõt vesz a szobor egy apró emlékeztetõ arra, hogy van kihez fordulni, van kiben bízni. Az üreges fatörzsbe állított szobor akár szimbólum is lehet, hiszen az üres teret ezentúl kitölti a két szentet ábrázoló alkotás. Az avatóünnepségen Dr. Ozsváth Ferenc, Kaposvár díszpolgára köszöntötte az egybegyûlteket, majd a Kodály Zoltán iskola diákjainak mûsora következett. Az alkotást Juhász Tibor, Kaposvár alpolgármestere és Vargha Georgina az egyesületének alelnöke leplezte le. A szobrot Fábry Kornél atya áldotta meg, ezután Waibl Milán, az egyesület elnöke helyezett el koszorút.

2008. július 24. - Magyar Nap Zsippón -

II. alkalommal lett megrendezve Bárdudvarnok-Zsippón a Magyarok Napja.

A Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete támogatta és segítette a rendezvényt. Az ünnep szentmisével kezdõdött utána Gelencsér Attila a Somogy Megyei Közgyûlés Elnöke osztotta meg gondolatait a jelenlévõkkel utána népdalénekes elõadók, reneszánsz zenék, táncház és 1 bográcsos ebéd várat az érdeklõdõkre. a rendezvények körülbelül 200-an vettek részt, amely egész estig tartott. Köszönetet mondunk a rendezõknek, szervezõknek.

2008. április 04. - Megemlékezés nemzeti szimbólumokról -

Bartók István filozófussal. a nemzeti szimbólumok elemzése és a mögöttük húzódó értelmi és szellemi mondanivaló a Szent Koronáról, Országzászlóról és az ország almáról . A jeles évfordulóra emlékezve rendezett elõadást az egyesület.

a korona filozófiája, Az Árpádsávos zászlóról és lélektani oldalról lett megközelítve az ezekhez fûzõdõ egyházi énekek és imák. A nagyon érdekes elõadást ezúton is köszönjük.

2008. január 08. - Szent korona hazatérésének 30. évfordulója alkalmából -

Történelmi visszatekintés Bartók István filozófussal. Harminc évvel ezelõtt, 1978. január 5-én érkezett haza Magyarországra egyik legfontosabb nemzeti ereklyénk a Szent Korona. A magyar Szent Korona Európa egyik legrégebben használt és a mai napig épségben megmaradt koronája, a magyar államiság egyik jelképe. A jeles évfordulóra emlékezve rendezett elõadást az egyesület.

A hagyomány szerint 1038. augusztus 15-én Nagyboldogasszony napján I. István király a Szent Korona képében fölajánlotta Magyarországot Szûz Máriának, a Szent Koronatan szerint ezzel elindította azt a folyamatot, amely során egyszerû magyar koronázási ékszerbõl az államiság jelképe lett. 1945 márciusában ausztriai Mariacellbe, majd onnan Matsee-be vitték és elásták. 1951 és 1978 az Egyesült Államok Kentucky államában lévõ Fort Knox katonai támaszponton õrizték. Az amerikaiak a visszaadáskor kikötötték, hogy a Szent Koronát a magyar népnek adják vissza és a hatalmon lévõ Kádár János nem vehet részt az ünnepségen. Ezt követõen két évtizeden át a Magyar Nemzeti Múzeumban állították ki. 2000. január 1-én a parlament kupolacsarnokába került, majd augusztus 15-én hajóval Esztergomba felvitték ahonnan rövid tiszteletadás után visszavitték az Országházba. Az est elõadója segítségével a korona filozófiai és lélektani oldalról lett megközelítve. A nagyon érdekes elõadást ezúton is köszönjük.